SCHRON – Rondo alla Kafka do muzyki Bogdana Edmunda Szczepańskiego

Spektakl Doroty Anny Dąbek i Wojciecha Olejnika to plastyczno-muzyczna opowieść o wyobcowaniu, o zewnętrzu przenikającym wewnętrze. Bohater trwa we własnoręcznie skonstruowanym SCHRONIE, twierdzy mającej zapewnić bezpieczeństwo w momencie zagrożenia.

Tak też  skonstruowana jest scenografia autorstwa Piotra Dumały – widz otoczony jest „schronowym światem” , dekoracja jest dookolna, w trakcie przedstawienia nie możemy opuścić kafkowskiego świata – zanurzeni w cieniu, świetle, głosie i kolorze.

Z czasem lęk przed odkryciem kryjówki zaczyna być większy niż o samego siebie. Schron staje się prawdziwym zagrożeniem i pułapką.

Spektakl porusza kwestię strachu przed światem zewnętrznym i potrzebę obrony, izolacji, a z drugiej strony uzmysławia widzowi, że największe niebezpieczeństwo czai się w nas samych. Jest rozważaniem o świadomości, granicy bycia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, tu i tam, jednoczesnego obserwowania wejścia do schronu i przebywania w nim.

Reżyser spektaklu Wojciech Olejnik: „Głównym „budulcem myślowo – tekstowym” przedstawienia jest jedno z ostatnich – niedokończone opowiadanie Kafki pt. „Schron”(tłumaczone także jako „Jama”).

Autorzy scenariusza zaczerpnęli z niego jednak tylko pewna idee przewodnia i ledwie kilka zdań. Posłużyło zatem jako pretekst do wejrzenia w pełen rozterek i leków świat Franza K. Nie znaczy to wszelako, ze powstało przedstawienie o Kafce; nie portretuje bowiem Kafki i odchodzi od jego głównej obsesji – literatury. Słowo usiłuje zastąpić autonomiczna wizja plastyczno-muzyczna, posługując się przy tym kruchością papieru, gra cieniem, światłem i dźwiękiem, ograniczeniem przestrzeni widza. Balansuje na pograniczu eksperymentu teatralnego. ”

Reżyser spektaklu Dorota Anna Dąbek: „Zbudowałem ten schron i rezultat jest chyba doskonały” – to marzenie każdego twórcy. Czy osiągnęliśmy cel – osądźcie Państwo sami…

  • Data i godz. : 23 lipiec 2009 r. godz. 19.15;
  • Miejsce: Stara Prochoffnia, ul. Boleść 2, Warszawa;
  • Ceny biletów: 20 zł, 25 zł;
  • Rezerwacja biletów:  +48 666 812 944,   +48 728 386 320

Na spektakl zaprasza Unia Teatr Niemożliwy.

Spektakl powstał przy pomocy finansowej m.st. Warszawa oraz pomocy rzeczowej Instytutu Lotnictwa

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu