Przetargi budowlane II kwartał 2009 – raport TAI

Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano przetargi i zlecenia na usługi, wykonanie i dostawy w branży budowlanej opublikowane w Polsce, w drugim kwartale 2009 r. Wynika z niego, że najwięcej przetargów ogłoszono na Mazowszu. Przetargi te najczęściej dotyczyły drogownictwa.

W okresie od kwietnia do czerwca 2009 r., w Polsce, opublikowanych zostało 62 748 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy (bez sprzedaży). Porównując ten wynik z wynikiem pierwszego kwartału b.r., zauważyć można wzrost liczby publikacji przetargowych. W bieżącym kwartale ogłoszono o 7 284 przetargi więcej niż w pierwszym kwartale (od stycznia do marca 2009 roku wszystkich przetargów było 55 464).

Porównując liczbę przetargów ogłoszonych w II kwartale 2009 roku  z analogicznym okresem roku 2008 należy zwrócić uwagę na to, iż w analizowanym okresie liczba przetargów spadła (w II kwartale 2008 roku ogłoszono ich 65 479).

W okresie kwiecień – czerwiec 2009 roku – 31 060 ogłoszeń dotyczyło szeroko pojętej branży budowlanej. Liczba ta stanowiła 49% wszystkich przetargów,  a odsetek przetargów budowlanych pozostał niemal na tym samym poziomie,  co w I kwartale b.r. (w I kwartale b.r. – 50% wszystkich ogłoszeń to przetargi budowlane). Natomiast w II kwartale 2008 roku przetargi budowlane stanowiły 68% wszystkich ogłoszeń.

Najwięcej przetargów dotyczących branży budowlanej w II kwartale b.r. ogłoszono  w województwie mazowieckim (4 805 przetargów). Na kolejnych miejscach znalazły się województwa śląskie (4 590 przetargów), dolnośląskie (2 949 przetargów), wielkopolskie (2 866 przetargów) oraz małopolskie (2 697 przetargów). Natomiast najmniej przetargów budowlanych w II kwartale b.r. ogłoszono w województwie lubuskim (786 przetargów). Szczegółowe dane znajdują się poniżej. Należy jednak pamiętać, że niektóre z ogłoszonych przetargów obejmowały więcej niż jedno województwo realizacji.

Przetargi z branży budowlanej, ogłoszone w okresie od kwietnia do czerwca b.r., dotyczyły głównie drogownictwa (30% ogłoszeń) oraz prac energoelektrycznych  (16% ogłoszeń). Na kolejnych miejscach, pod względem popularności, znalazły  się przetargi dotyczące prac budowlanych – obiekty (12% ogłoszeń) oraz prac budowlanych – usług wykończeniowych (9% ogłoszeń). Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższy wykres.

84% ogłoszeń dotyczących branży budowlanej miało formę przetargów nieograniczonych.

93% przetargów z branży budowlanej dotyczyło zleceń na usługi bądź wykonanie. Pozostałe ogłoszenia przetargowe dotyczyły dostaw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu