Od 21 lipca 2009 r. elektroniczne kontakty z ZUS wyłącznie z certyfikatem kwalifikowanym

Od 21.07.2009 r. płatnicy składek, przy wymianie danych drogą elektroniczną z ZUS, za pośrednictwem programu PŁATNIK lub Elektronicznego Urzędu Podawczego, będą posługiwać się wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
W związku z tym 20 lipca 2009 r. o godz. 24.00 zostanie wyłączona zbudowana przez Unizeto Technologies SA i obsługiwana przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji infrastruktura niezbędna do obsługi dedykowanych certyfikatów niekwalifikowanych oraz kluczy publicznych i prywatnych przekazywanych Płatnikom na dyskietkach. Jednocześnie ZUS wyłączy SDWI – System Dwustronnej Wymiany Informacji, pozostawiając do obsługi Płatników tylko system Elektronicznej Wymiany Danych – EWD. Dedykowane certyfikaty niekwalifikowane nie będą od 21 lipca br. obsługiwane w systemie EWD, obsługiwać on będzie wyłącznie certyfikaty kwalifikowane – wydawane przez kwalifikowane centra certyfikacji.

Niekwalifikowane certyfikaty dedykowane wydawane były Płatnikom składek ZUS od stycznia 1999 roku, z wykorzystaniem infrastruktury CERTUM Powszechnego Centrum Certyfikacji za pośrednictwem Punktów Rejestracji mieszczących się w siedzibach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całej Polski. Od momentu uruchomienia tej infrastruktury CERTUM PCC wydało  w ciągu 10 i pół roku jej istnienia łącznie 1 445 806 certyfikatów dedykowanych Płatnikom ZUS, zapewniając im jednocześnie kompleksowe usługi, takie jak wsparcie techniczne, unieważnianie certyfikatów i obsługę list certyfikatów unieważnionych, gwarantując wymagany poziom wiarygodności i zabezpieczeń.

Dziękujemy wszystkim użytkownikom infrastruktury certyfikatów dedykowanych dla ZUS za lata współpracy z Unizeto. Zapraszamy do dalszego korzystania z szerokiej gamy naszych usług, a szczególnie z usług CERTUM PCC związanych z podpisem elektronicznym.
Wydawane przez CERTUM kwalifikowane certyfikaty umożliwiają naszym klientom opatrywanie bezpiecznym podpisem elektronicznym dokumentów związanych nie tylko z ZUS, ale i stosowanie go w coraz większej liczbie obszarów e-gospodarki w Polsce i za granicą.

Więcej: www.certum.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu