HP pomaga kompleksowo zarządzać finansami działu IT firmy

Nowe rozwiązanie do zarządzania środkami finansowymi działów informatycznych pozwala firmom zwiększyć przejrzystość finansów i zoptymalizować koszty

HP zaprezentował nowe rozwiązania do zarządzania środkami finansowymi działów informatycznych (IT Financial Management — ITFM), które mają zapewnić kierownictwu działów IT przejrzystość finansów i określić obszary umożliwiające optymalizację kosztów.

HP Financial Planning and Analysis (FP&A) pozwala dyrektorom IT zarządzać informatyką firmy tak jak finansami całego przedsiębiorstwa. Umożliwia ocenę wartości biznesowej rozwiązań informatycznych. Łączy oprogramowanie i usługi, zapewniając lepszą przejrzystość, nadzór, rozliczanie i przewidywalność finansów działu IT.

HP FP&A to pierwszy produkt w ofercie HP ITFM, który ma wesprzeć działy informatyczne w zastosowaniu narzędzi analizy biznesowej. Służy do usprawnienia procesu podejmowania decyzji i podwyższenia efektywności działów IT, a także lepszego dostosowania ich pracy do innych działów przedsiębiorstwa. Rozwiązanie pozwala przekształcić dział informatyczny w zorientowaną na wydajność jednostkę, zarządzaną w oparciu o określone parametry.

W przeprowadzonym niedawno badaniu(1), w którym wzięło udział ponad 200 dyrektorów działów IT z całego świata, ponad połowa respondentów stwierdziła, że brakuje im dyscypliny inwestycyjnej i narzędzia do zarządzania projektami, które umożliwiłoby dostosowanie decyzji dotyczących inwestycji informatycznych do priorytetów biznesowych. 66% badanych odpowiedziało, że przejrzystość wydatków działów IT jest „bardzo ważna” dla ich zwierzchników. Jednak tylko 44% respondentów było zdania, że kierownictwo ich firmy jest „bardzo zadowolone” z przejrzystości wydatków przedsiębiorstwa.

— HP pomaga nam usprawnić podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych, określając obszary pozwalające na uzyskanie większych korzyści dla naszego przedsiębiorstwa i eliminując elementy obniżające jego wydajność — powiedział Allan Hackney, dyrektor działu IT w firmie John Hancock Financial Services. — Nasz dział informatyczny potrafi pozyskać na swoje inwestycje więcej środków, ponieważ jest zarządzany jak przedsiębiorstwo czyli w sposób przejrzysty i w oparciu o fakty.

Lepszy nadzór finansowy i większa przejrzystość

Oprogramowanie HP FP&A łączy planowanie finansowe i funkcje analityczne, dzięki czemu tworzy model danych finansowych. Konsoliduje informacje o finansach pochodzące z systemów do zarządzania projektami, zasobami i konfiguracją, a także z oprogramowania ERP. Takie podejście zapewnia pełną przejrzystość wszelkich kosztów poniesionych na daną usługę biznesową. Dzięki temu dyrektorzy działów IT mogą zająć się niwelowaniem odchyleń między planowanymi a rzeczywistymi wydatkami i optymalizować słabiej wykorzystywane zasoby. Są też w stanie precyzyjnie powiązać koszty rozwiązań informatycznych z użytkownikami udostępnianych usług.

Nowe oprogramowanie automatyzuje proces konsolidacji danych finansowych dotyczących kadr i technologii, co umożliwia przeprowadzanie lepszych analiz finansowych. Rozwiązanie HP FP&A można zastosować jako samodzielną  usługę lub połączyć z innym oprogramowaniem HP, np. HP Project Portfolio Management Center, HP Asset Manager czy HP Configuration Management System.

HP zaprezentował  też ulepszoną niedawno wersję oprogramowania HP Project Portfolio Management (PPM) Center 8.0, które wyposażono w rozszerzone funkcje zarządzania finansami i zasobami. Dzięki nim klienci mogą efektywniej pracować nad projektami i rozwiązaniami informatycznymi.

Najnowsze rozwiązania pozwolą zwiększyć szybkość oraz podwyższyć wydajność i dokładność procesu zarządzania środkami finansowymi działów IT. W ten sposób funkcjonowanie i wydatki działów informatycznych będą lepiej dostosowane do usług biznesowych.

Oferowane usługi doradcze zapewniają też najlepsze procedury, które umożliwiają  integrację danych z wielu źródeł, co pozwala uzyskać dokładniejszą analizę sytuacji przedsiębiorstwa.

Nowe usługi i najlepsze procedury pomagają zarządzać działem IT jak przedsiębiorstwem

HP udostępnia kompleksowe usługi do zarządzania środkami finansowymi działów informatycznych.  Rozbudowane rozwiązania powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie HP w zakresie analizy danych biznesowych i zarządzania usługami oraz umiejętności wdrażania najlepszego w branży oprogramowania. Oferta obejmuje:

  • usługi strategiczne i doradcze (Strategy and Advisory Services) — pomagają zestawić wymagania organizacyjne z lukami w danych, procesach i stosowanej technologii, aby opracować szczegółowe plany wdrożeniowe;
  • usługi wdrożeniowe (Implementation Services) — pomagają klientom uzyskać więcej informacji biznesowych, aby usprawnić podejmowanie strategicznych decyzji. Usługi analizy danych biznesowych pozwalają przewidzieć wymagania budżetowe, określić ilościowo korzyści dostarczane firmie przez usługi informatyczne, poprawić ekonomiczność działu IT i lepiej dopasować zasoby informatyczne do potrzeb biznesowych;
  • usługi doradcze w zakresie procesów i wdrażania rozwiązań (Process Consulting and Solution Implementation Services) — pozwalają klientom szybciej uzyskać lepsze wyniki biznesowe dzięki sprawnemu wdrożeniu rozwiązań HP ITFM i HP PPM. Usługi te opierają się na referencyjnym modelu zarządzania usługami HP;
  • najlepsze procedury dla systemów zarządzania konfiguracją — pomagają przyspieszyć wdrożenie i oferują klientom gotowy model użycia, co pozwala automatycznie wykrywać zasoby informatyczne w przedsiębiorstwie i łączyć je z kosztami udostępnianych przez nie usług.

Dzięki ofercie HP ITFM klienci mogą:

  • wyeliminować z wydatków działu informatycznego niewydajne elementy za pomocą analiz finansowych oraz funkcji umożliwiających zarządzanie inicjatywami, projektami i zasobami;
  • osiągnąć przejrzystość kosztów dzięki analizie bieżącego obciążenia pracowników i innych zasobów działu informatycznego, w tym również sprzętu i oprogramowania;
  • wdrażać najlepsze procedury w zakresie zarządzania cyklem życia inwestycji, księgowości, sterowania wykonaniem zadań w dziale IT, ograniczania strat oraz optymalizacji i zgodności licencji na oprogramowanie;
  • podejmować lepsze decyzje inwestycyjne i zawierać umowy SLA uwzględniające odpowiednio: koszty, wartość i jakość oraz dostosowywać działania i wydatki działu IT do usług biznesowych.

— Dzięki rozwiązaniu ITFM HP jesteśmy w stanie rozliczać wydatki naszego działu technologicznego — powiedział Jeffrey Johnson, zastępca dyrektora działu IT i wiceprezes działu operacji i infrastruktury w firmie Constellation Energy, dostawcy rozwiązań energetycznych z Baltimore (USA). — Porównaliśmy nasze wydatki informatyczne z nakładami operacyjnymi. Okazały się znacznie niższe niż w innych firmach z branży. Nasze koszty jednostkowe; czyli koszty przypadające na komputer biurkowy, serwer czy gigabajt pamięci masowej; spadły o 14%.

— HP oferuje najlepsze na rynku oprogramowanie i dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa, analizy danych biznesowych, zarządzania usługami i wdrażania rozwiązań w działach IT. Korzystając z naszych produktów, klienci mogą odpowiednio zarządzać środkami finansowymi działów informatycznych — powiedział Thomas E. Hogan, wiceprezes działu oprogramowania i rozwiązań HP (HP Software and Solutions). — Pomagamy dyrektorom działów IT zarządzać informatyką i zachować przy tym taką samą dyscyplinę, jak w innych działach przedsiębiorstwa.

(1) „Software Universe Research”, Penn, Schoen i Berland, maj 2009. Badanie sponsorowane przez HP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu