Cisco chroni ruch sieciowy za pomocą produktów i usług do zabezpieczania bramek

Firma Cisco przedstawiła zestaw rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo danych w sieciach korporacyjnych. W środowisku, w którym zainteresowania firm koncentrują się coraz bardziej na pracy zespołowej, przetwarzaniu rozproszonym (cloud computing) i mobilności, rozwiązania zabezpieczające firmy Cisco® pomagają przedsiębiorstwom chronić dane poufne klientów i pracowników, wymuszając jednocześnie przestrzeganie przepisów i zapewniając ochronę marek.

Firma Cisco nawiązała współpracę partnerską z RSA, działem zabezpieczeń firmy EMC, aby wprowadzić na rynek funkcje zapobiegające utracie danych, zaprojektowane z myślą o integracji z najlepszymi na rynku zabezpieczeniami poczty elektronicznej z serii Cisco IronPort®. Firma Cisco poinformowała również o wprowadzeniu do zabezpieczającej korzystanie z Internetu bramek Cisco IronPort nowych funkcji zapobiegających utracie danych poufnych przez Internet i serwer FTP. Firma zapowiedziała także wprowadzenie nowej usługi doradztwa w zakresie zabezpieczeń biznesowych, która pomoże przedsiębiorstwom zaprojektować prewencyjną strategię koordynacji ludzi, procesów biznesowych i technologii.

Informacje ogólne/nowe produkty

Niniejsza informacja koncentruje się na problemach oczekiwanej przez przedsiębiorstwa ochrony danych w ruchu. Dotyczy zagrażających obecnie firmom niebezpieczeństw związanych z utratą danych podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej i Internetu ― niebezpieczeństwa te niestety nie maleją. Jesienią firma Cisco opublikowała wyniki ogólnoświatowych badań na temat utraty danych. Za swój główny problem w tym zakresie firmy uznały utratę danych przesyłanych pocztą elektroniczną. Siedmiu na dziesięciu informatyków z całego świata stwierdziło, że pracownicy korzystający z niedozwolonych aplikacji i serwisów internetowych (niedozwolone w pracy serwisy społecznościowe, oprogramowanie do pobierania plików muzycznych, sklepy internetowe) powodują nawet połowę przypadków utraty danych w firmach. Aby pomóc przedsiębiorstwom w ochronie ich komunikacji za pomocą poczty elektronicznej i Internetu, firma Cisco włączyła ostatnio do swojej oferty następujące produkty:

  • Zabezpieczenie poczty elektronicznej Cisco IronPort z opracowaną przez RSA® technologią zapobiegającą utracie danych firmy: W rozwiązanie Cisco IronPort wbudowano najlepszą na rynku technologię zapobiegania utracie danych (data loss prevention ― DLP) firmy RSA, wykorzystując w tym celu funkcje zarządzania regułami i wydajnego skanowania oraz środowisko raportowania, w które wyposażono bramki Cisco zabezpieczające pocztę elektroniczną.  Technologia klasyfikacji danych RSA DLP zostanie udostępniona w ramach produktów i usług zabezpieczających Cisco IronPort za pośrednictwem w pełni zintegrowanej funkcji oprogramowania dostępnej na zasadzie subskrypcji. Nowe rozwiązanie udostępnia łatwą w obsłudze funkcję do dokładnego klasyfikowania treści, zaprojektowaną w celu wykrywania i ochrony danych poufnych zanim opuszczą one przedsiębiorstwo pocztą elektroniczną. Istniejący w firmie RSA zespół badawczy ds. polityki informacyjnej i klasyfikacji informacji (Information Policy and Classification Research Team) utrzymuje i aktualizuje ponad 100 zdefiniowanych fabrycznie, gotowych reguł bezpieczeństwa i nadzoru. Po połączeniu z wydajnym modułem do skanowania treści oraz intuicyjnymi w obsłudze funkcjami zarządzania przepływem dokumentów, raportowania i kontroli udostępnianymi przez platformę Cisco IronPort, które zoptymalizowano pod kątem obsługi przypadków naruszania reguł DLP, rozwiązanie RSA Email DLP do platformy Cisco IronPort stanowi kompletne rozwiązanie do zapobiegania utracie danych przekazywanych pocztą elektroniczną. Ponadto klienci mogą rozszerzyć te możliwości na dane w spoczynku i dane w użyciu poprzez ścisłą integrację z pakietem RSA® DLP Suite, umożliwiając zapobieganie utracie danych w spoczynku, w ruchu i w użyciu za pomocą ujednoliconego zarządzania oraz wspólnego środowiska do klasyfikacji informacji oraz reguł zarządzania informacjami. Dzięki wzbogaceniu oferowanych przez platformę Cisco IronPort możliwości antyspamowych i antywirusowych oraz możliwości szyfrowania o funkcje DLP, korzystający z tej platformy klienci mają do dyspozycji najbardziej kompleksowe, najlepsze na rynku, efektywne rozwiązanie do kontroli i zabezpieczania przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej.
  • Rozwiązanie Cisco IronPort z serii S wyposażone w technologię zapobiegania utracie danych: Zabezpieczające komunikację internetową urządzenia Cisco IronPort wymuszają stosowanie reguł bezpieczeństwa danych względem poczty internetowej, blogów i internetowych serwisów społecznościowych, a także względem serwerów FTP. Integracja z produktami DLP innych producentów umożliwia zaawansowane skanowanie treści i egzekwowanie reguł. Oprócz ochrony przed utratą danych powodowaną przez użytkowników, połączono oparte na reputacji internetowej filtry Cisco IronPort Web Reputation Filter oraz inne nowatorskie funkcje, aby uniemożliwić szkodliwemu oprogramowaniu do kradzieży danych przenikanie do sieci oraz zablokować w tym oprogramowaniu połączenia umożliwiające przesyłanie danych do właściciela tego oprogramowania (phone home).
  • Usługa Cisco Data Loss Prevention Risk Assessment Service (usługa oceny ryzyka utraty danych): Ta specjalistyczna usługa pomaga przedsiębiorstwom rozpoznać ich podatność na utratę danych i zaprojektować strategie zapobiegania tej utracie obejmujące odpowiednią koordynację ludzi, procesów i technologii. Usługa składa się z trzech etapów: 1) przegląd strategii i procesu zapobiegania utracie danych oraz wymagań w tym zakresie; 2) ocena podejścia do zapobiegania utracie danych; 3) analiza danych i zalecenia. Usługa pomaga firmom przestrzegać przepisy oraz spełniać wymagania branżowe i środowiskowe poprzez identyfikację różnic między pożądanymi lub wymaganymi możliwościami zapobiegania utracie danych a faktyczną sytuacją firmy w tym zakresie.

Keith Valory, dyrektor ds. rozwoju produktów w dziale technologii zabezpieczeń  (Security Technology business unit) w firmie Cisco:

„Zapobieganie utracie danych to podstawowy wymóg zgłaszany przez naszych klientów. Udostępniamy obecnie dokładne i intuicyjne w obsłudze rozwiązania do monitorowania i zapobiegania utracie danych w obszarach, w których ma to znaczenie krytyczne: w systemie poczty elektronicznej i w Internecie. Rozwiązania te pozwalają naszym klientom błyskawicznie ograniczyć ryzyko utraty danych. Wbudowanie technologii i reguł klasyfikacji danych opracowanych przez RSA w nasze zabezpieczenia poczty elektronicznej pozwala firmie Cisco oferować klientom kompleksowe rozwiązanie służące do zabezpieczania danych podczas ich przesyłania pocztą elektroniczną”.

Tom Corn, wiceprezes ds. marketingu produktów w RSA, dziale zabezpieczeń  firmy EMC:

„Urządzenia bezprzewodowe i aplikacje do pracy zespołowej zapewniają dziś użytkownikom w przedsiębiorstwach szczególnie łatwy dostęp do informacji oraz możliwość ich udostępniania innym, co sprawia, że działy informatyki mają coraz większe trudności z zapewnieniem ochrony danych poufnych.  Wbudowanie opracowanej przez RSA, jednej z najlepszych na rynku technologii DLP w platformę Cisco IronPort pozwala zaspokoić podstawową potrzebę klientów RSA i Cisco. Powstałe w ten sposób wbudowane, a nie tylko oferowane jako dodatek, rozwiązanie do zapobiegania utracie danych wykorzystuje infrastrukturę i udostępnia wspólne środowisko do egzekwowania strategii bezpieczeństwa i klasyfikacji danych, które pozwala zapewnić ochronę danych będących w spoczynku, w ruchu i w użyciu”.

Ceny i dostępność:

Rozwiązanie Cisco IronPort z serii C wyposażone w technologię DLP do ochrony poczty elektronicznej opracowaną przez RSA zostanie wprowadzone do sprzedaży w jesienią 2009 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.cisco.com/go/dlp

Rozwiązanie Cisco IronPort z serii S ze zintegrowaną technologią DLP jest już dostępne w sprzedaży.

Usługa Cisco Data Loss Prevention Risk Assessment Service jest już dostępna w sprzedaży. Świadczy ją firma Cisco i jej partnerzy z całego świata. Szczegóły mogą się różnić zależnie od regionu. Dalsze informacje można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Cisco. Można je też znaleźć pod adresem  www.cisco.com/go/services/security.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu