Społeczna odpowiedzialność biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej

Od nowego roku akademickiego Wyższa Szkoła Europejska rozpocznie kształcenie na kierunku społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Oferowane przez WSE studia podyplomowe z tego zakresu przeznaczone są zarówno dla osób, dla których zarządzanie jest czymś więcej niż tylko maksymalizacją zysków, jak również dla tych, które chciałyby dowiedzieć się jak budować i utrzymywać dobre relacje z pracownikami, kontrahentami i społecznością lokalną.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Mówi ona o tym, że firmy nie powinny być nastawione jedynie na zysk lecz powinny troszczyć się również o swoje otoczenie (zarówno pracowników, jak również np. środowisko naturalne). Podstawą CSR jest dobrowolność – firmy uczestnicząc w życiu społeczności lokalnej dobrowolnie decydują się ją wesprzeć. Nie tylko USA, ale również cała Unia Europejska, a wraz z nią Polska, stają się krajami w których  zmienia się podejście do biznesu, a społeczna odpowiedzialność biznesu staje się nieodłącznym elementem strategii firm. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku są studia podyplomowe CSR w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Słuchacze tego kierunku dowiedzą się m.in. jak przygotować i wdrożyć strategię CSR, jak realizować projekty z tego obszaru i jak znaleźć równowagę między korzyścią wizerunkową a skutecznością społeczną podejmowanych działań. Słuchacze nauczą się również jak pozyskać partnerów społecznych i jak zaangażować pracowników w działania społeczne firmy. Studia w WSE wyróżnia unikatowe w Polsce podejście, prezentujące w tak szeroki sposób zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Zajęcia będą realizowane metodą warsztatową, a poprowadzą je najlepsi specjaliści CSR w Polsce. Patronat merytoryczny nad programem objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu – pierwsza i jedyna organizacji pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

Studia trwają 2 semestry (łącznie 215 godzin), rekrutacja trwa do 25 września. Szczegóły na stronie internetowej: http://www.wse.krakow.pl/pl/studia_podyplomowe/spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu/czytaj.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu