Smart+Connected Communities zapewnia możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie innowacji energetycznych

Firma Cisco poinformowała o wprowadzeniu na rynek najnowszego rozwiązania Cisco Connected Buildings, stanowiącego kluczowy element umożliwiający urzeczywistnienie wizji inteligentnych społeczności podłączonych do sieci (Smart + Connected Communities) ― jednego z 30 określonych przez firmę kluczowych obszarów rynku. Koncepcja Smart+Connected Communities jest związana z rosnącym zapotrzebowaniem na zrównoważone gospodarowanie energią w celu zaspokojenia potrzeb coraz bardziej zurbanizowanych społeczeństw poprzez dostarczanie rozwiązań dla inteligentnych miast przyszłości. Rozwiązanie jest oparte na opracowanej przez firmę Cisco platformie sieciowej do zrównoważonego gospodarowania energią, a jego celem jest jeszcze bardziej zaawansowane wykorzystywanie sieci w celu oszczędniejszego zużywania energii, tworzenia nowych narzędzi do energooszczędnego zarządzania miastami oraz zapewnienia nowych możliwości gospodarczych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców.

W ramach działań mających na celu urzeczywistnienie wizji Smart+Connected Communities firma Cisco poinformowała o wprowadzeniu na rynek rozwiązania Cisco® Network Building Mediator należącego do kategorii konwergentnych systemów do stosowania w budownictwie. Rozwiązanie to umożliwia inteligentne łączenie i udostępnianie przez sieć IP systemów stosowanych w budownictwie, takich jak systemy ogrzewania, wentylacji i chłodzenia (heating, ventilation and cooling ― HVAC), oświetlenia, zasilania, zabezpieczeń i dostarczania zasobów odnawialnych, w celu budowania inteligentnych i energooszczędnych budynków przyszłości. Zapewnia to administratorom i właścicielom tych budynków nowe sposoby zarządzania zużyciem energii na podstawie reguł uważanych za słuszne przez ich lokatorów i dzierżawców.

Z uwagi na to, że większość energii elektrycznej jest zużywana w biurach i budynkach komercyjnych, firma Cisco uważa, że sieć może wywrzeć znaczny wpływ na oszczędne gospodarowanie energią na świecie oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez dalszą integrację rozwiązań informatycznych z rozwiązaniami Smart Connected Buildings. Kontynuując rozbudowę swojej sieciowej platformy do zrównoważonego gospodarowania energią, Cisco pomoże przyspieszyć wdrażanie innowacji energetycznych w sieci IP od wygenerowania energii w sieci energetycznej (grid) po jej przekazywanie do budynków komercyjnych oraz do domów użytkowników.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu