ProLogis uzyskał zgodę na stosowanie ekologicznych szkieletów drewnianych w europie południowej

ProLogis (NYSE: PLD), wiodący dostawca obiektów dystrybucyjnych na świecie, poinformował o uzyskaniu zgody na stosowanie ekologicznych szkieletów drewnianych w budynkach w Europie Południowej.

W roku 2006 ProLogis zaczął eksperymentować ze stosowaniem laminowanych szkieletów drewnianych w konstrukcjach budynków we Francji i Hiszpanii. Te pilotażowe projekty — w tym osiem magazynów ProLogis we Francji, Hiszpanii i Włoszech — zostały zainicjowane w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowy obiektów o zerowym bilansie emisji związków węgla.

„Stal i beton to materiały najczęściej wykorzystywane do budowy magazynów, ale ich produkcja wiąże się także z największą emisją związków węgla na tonę” — powiedział Ranald Hahn, managing director ProLogis w Europie Południowej. „Zaletą laminowanych szkieletów drewnianych jest nie tylko ograniczenie emisji związków węgla przy ich produkcji, ale także znakomita odporność ogniowa i stabilność w trakcie pożaru, co zostało potwierdzone przez służby pożarnicze we Francji”.

Wraz z ProLogis, Paulo Ferreira, vice president of HSE (wiceprezes ds. zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska) w zarządzie ProLogis pomagał w edukowaniu urzędników francuskiego Ministerstwa ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz innych organów administracji publicznej na temat odporności ogniowej laminowanych szkieletów drewnianych, certyfikowanych przez Acerbois Glulam. Atest wystawiony przez Acerbois Glulam potwierdza, że produkty zostały wytworzone zgodnie z różnymi specyfikacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

Aby uzyskać  zgodę ministerstwa na stosowanie szkieletów drewnianych do budowy ekologicznych obiektów podjęto następujące działania, mające wykazać wartość tego materiału budowlanego w kontekście zrównoważonego rozwoju:

  • dostarczono raport techniczny zawierający dane z badań szkieletów drewnianych na odporność ogniową i stabilność w trakcie pożaru, przeprowadzonych przez niezależne podmioty,
  • przeprowadzono analizę prawną,
  • opracowano raporty badawcze potwierdzające, że francuskie przepisy dopuszczają stosowanie szkieletów drewnianych do budowy pływalni, sal gimnastycznych i bibliotek.

Paulo Ferreira dodał: „Sądzę, że fakt, iż udało nam się wprowadzić szkielety drewniane jako ekologiczny element budynków przemysłowych, jest niezwykle ważny dla całej branży nieruchomości”.

Jako deweloper, ProLogis stara się być wiodącym dostawcą centrów dystrybucyjnych zbudowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta obejmuje doskonalenie standardów działalności, dbałość o ochronę środowiska i społeczną odpowiedzialność biznesu. W kwietniu 2007 roku ProLogis, jako pierwsza firma z branży nieruchomości, zaczął wydawać roczny raport zrównoważonego rozwoju według standardów określonych przez organizację non-profit Global Reporting Initiative. Najnowszy raport ProLogis został opublikowany w kwietniu 2009 roku i zawiera szczegółowe informacje na temat wyników ekonomicznych, społecznych i ekologicznych firmy za rok 2008. Aby zapoznać się z raportem, należy kliknąć poniższy link: http://ir.prologis.com/reports/2008SustainabilityReport/.

W ramach zaangażowania na rzecz zróżnicowanego rozwoju ProLogis jest prekursorem innowacji w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii w obiektach dystrybucyjnych. Firma zainstalowała już kilka systemów pozyskiwania energii wiatrowej i słonecznej na całym świecie. Program energii odnawialnej umożliwia firmie wytworzenie dodatkowej wartości z posiadanych aktywów. Obecnie w budynkach ProLogis na świecie działa

11 instalacji słonecznych o łącznej mocy 6,1 megawata, które w ciągu roku mogą wyprodukować 5 237 590 kilowatogodzin energii.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu