Juniper wprowadza zaawansowaną aplikację usprawniającą dostarczanie usług multimedialnych w konwergentnych sieciach IP

Usprawnienia Portfela Inteligentnych Usługowych Rozwiązań Brzegowych zwiększają sprawność, niezawodność i wydajność usług multimedialnych.

Firma Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider na rynku wysokowydajnych sieci, wprowadziła na rynek szereg nowych aplikacji i usług, które pozwolą klientom dostarczać usługi głosowe, wizyjne i inne multimedialne z doskonałą sprawnością, przy zmniejszonych kosztach oraz na większą skalę i z większą niezawodnością. Będące rozwinięciem Intelligent Services Edge portfolio,  nowe rozwiązania upraszczają sieć i ułatwiają konwergencję łączności w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i usługodawców poprzez pełne zintegrowanie podstawowych funkcji dostawy usług i zapewniania wydajności bezpośrednio w platformach rutingowych i infrastrukturze sieci IP. Dodatkowo Juniper zapewnia rozwiązania sprzętowe i programowe pozwalające obniżać koszty dzięki umożliwieniu klientom wykorzystania inwestycji dokonanych w tradycyjne urządzenia sieciowe do transmisji głosu i danych także podczas migracji na sieci transportowe IP nowej generacji i nowe usługi.

Wzrost bezpieczeństwa i wydajności

Umożliwiając klientom dostarczanie usług głosowych i multimedialnych z zapewnioną jakością i większym bezpieczeństwem, firma Juniper ogłosiła swoje kompleksowe rozwiązanie Zintegrowanej bramy wielousługowej (ang. – Integrated Multiservice Gateway – IMSG). IMSG ściśle integruje znormalizowaną sygnalizację SBC (ang. – session border control) i funkcje bramy medialnej z rozbudowanymi funkcjami wysokowydajnego rutingu i kompleksowej ochrony, w tym oprogramowaniem zapobiegającym włamaniom, IPsec i usługami grodzi ogniowych.

Integrując te funkcje w spójny łańcuch usługowy działający na kartach wielousługowych firmy Juniper do jej ruterów serii M i MX, klienci Junipera będą mogli uniknąć kosztów i komplikacji towarzyszących wdrażaniu rozlicznych urządzeń specjalizowanych pod kątem poszczególnych usług realizujących te poszczególne funkcje. Juniper szacuje, że poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie potrzeby stosowania autonomicznych urządzeń, takich jak sterowniki brzegowe sesji (ang. Session Border Controller), rozwiązanie IMSG może zmniejszyć pobór mocy zasilania o nawet ponad 30 procent.

„W miarę jak świat przechodzi na IP, zapotrzebowanie na SBC postrzegamy jako okazję do silnego rozwoju” – powiedziała Diane Myers, analityk, kierowniczka działu VoIP i IMS dla Usługodawców firmy Infonetics Research Inc. „Zapowiedź Junipera pojawia się we właściwym momencie, ponieważ podejście zintegrowane może ułatwić dostawcom usług zmniejszanie kosztów i skomplikowania systemów”.

Ponadto, zintegrowanie tych funkcji w infrastrukturze rutingowej zapewnia większą skalowalność, niż w wypadku urządzeń dyskretnych – a ponieważ karty wielousługowe mogą mieć własne dedykowane moce obliczeniowe, klienci będą mogli dodawać takie usługi bez pogarszania wydajności innych usług realizowanych przez rutery.

Ochrona inwestycji i ułatwienie migracji

Wielkie firmy, jednostki administracji publicznej oraz usługodawcy którzy mają zainstalowane starszej generacji infrastruktury transmisji głosu i urządzenia sieciowe ze zwielokrotnieniem łączy w dziedzinie czasu (TDM) mogą wykorzystać zapewniane przez Junipera rozwiązania sprzętowe i programowe do konwersji CTP (łącza na pakiety – Circuit to Packet), do Bram Wielodostępu serii BX oraz Wielousługowych ruterów brzegowych serii M, pozwalające na uproszczenie przejścia na infrastrukturę nowej generacji IP, przy maksymalnym wykorzystaniu dokonanych wcześniej inwestycji w różne produkty. Seria BX oraz karty interfejsu fizycznego emulacji łączy (PIC) do serii M zapewniają niezawodny przesył ruchu TDM i głosowego przez sieci IP/MPLS. Nowe moduły głosowe i uaktualnienia oprogramowania do serii CTP pozwalają na obsługę analogowej transmisji głosu, kompresji fonii i gaszenie echa, dzięki czemu klienci mogą niezawodnie przesyłać głos analogowy, dane szeregowe i ruch TDM przez sieci IP/MPLS.

Wspólnie te ulepszenia ułatwiają przesył głosu, sygnałów radiokomunikacyjnych, danych w starszych protokołach i różnych innych rodzajów ruchu przez jedną konwergentną infrastrukturę IP/MPLS  — co pozwala usługodawcom, jednostkom administracji centralnej i wielkim firmom skorzystać z niższych kosztów i zalet eksploatacyjnych nowej generacji infrastruktur IP, przy jednoczesnym wykorzystaniu inwestycji dokonanych w klasyczne urządzenia sieciowe do transmisji głosu z komutacją łączy.

Pewność wydajności

Juniper wprowadza także Telchemy embedded Performance Monitor (TePM – zabudowany monitor wydajności), kompleksową aplikację zintegrowaną z ruterem, służącą do zarządzania wydajnością ruchu IP i pozwalającą na obserwację poziomu świadczonych usług i diagnostykę szerokiej gamy usług IP. Zapewniając możliwość czynnej obserwacji w warstwie sieci, sesji i aplikacji szerokiej gamy usług transmisji głosu i danych protokołem IP w architekturze rutingowej, TePM zwiększa sprawność działania i eliminuje koszty generowane przez instalowanie autonomicznych urządzeń nadzoru i pomiarowych – taka integracja niesie za sobą dodatkowe korzyści wzrostu skalowalności, wydajności i niezawodności.

Zgodnie z drugą dzisiejszą zapowiedzią, TePM został opracowany firmę Telchemy, uczestnika Programu Rozwoju Otwartych Rozwiązań IP firmy Juniper (Juniper Open IP Solution Development Program – OSDP) i czołowego dostawcę rozwiązań do zarządzania wydajnością systemów IP i VoIP. Uczestnicząc w OSDP firma Telchemy ma dostęp do Platformy Rozwoju Rozwiązań Partnerskich (Partner Solution Development Platform – PSDP) którą wykorzystała do integrowania jej rozwiązań do nadzoru wydajności sieci IP z najlepszym w swej klasie oprogramowaniem JUNOS® firmy Juniper Networks i ruterami serii M i MX.  PSDP umożliwia klientom i partnerom opracowywanie specjalizowanych aplikacji działających pod najlepszym w swej klasie oprogramowaniem JUNOS. Owocując aplikacjami ściśle zintegrowanymi z systemem JUNOS i działającymi bezpośrednio na platformach rutingowych firmy Juniper, programy partnerskie PSDP SDK i OSDP umożliwiają klientom zakup szerszego portfela kompleksowych rozwiązań poprzez bezpośrednie i pośrednie kanały sprzedaży firmy Juniper.

„Niezależnie od tego na jakim są etapie migracji na konwergentne sieci nowej generacji, nasi klienci zawsze szukają ekonomicznych sposobów świadczenia usług głosowych, wizyjnych i innych multimedialnych z wyższą sprawnością i wydajnością” – powiedział Rami Rahim, wiceprezes do spraw zarządzania produktami działu Edge and Aggregation w Juniper Networks. „Funkcjami dziś przedstawionymi pomagamy klientom znajdującym się na tej drodze i w dalszym ciągu rozwijamy rozwiązanie Intelligent Services Edge zbiorem możliwości i funkcji, które pomogą naszym klientom świadczyć usługi głosowe i multimedialne na większą skalę, z większą wydajnością i bezpieczeństwem”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu