Dom Budowany Miłością – już od dwóch lat zmieniamy życie dzieci

Fundacja POLSAT i Fundacja Przyjaciółka – 1 lipca –  rozpoczynają trzecią już edycję ogólnopolskiego programu „Rodzina – dom budowany miłością”. W tym roku w kampanię zaangażowały się rodziny i dzieci, które dotychczas otrzymały wsparcie w ramach tego  programu. Aby dodatkowo wesprzeć akcję Wolna Grupa Bukowina nagrała na nowo piosenkę „Sielanka o domu”, która stanowi tło spotu promującego program.

Celem ogólnopolskiego programu „RODZINA – DOM BUDOWANY MIŁOŚCIĄ” jest wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Pogram prowadzony będzie na terenie tych  powiatów, które nie tylko poszukują kandydatów na opiekunów zastępczych, ale także ich wspierają oraz realizują plan tworzenia systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Aby wesprzeć dzieci i pomóc w stworzeniu im możliwości wychowania w rodzinnej atmosferze, realizatorzy programu pomagają w budowie i remoncie budynków i pomieszczeń, w których schronienie znajdują dzieci pod troskliwym okiem opiekunów zastępczych. Nazwa programu podkreśla wagę, jaką przykładają jego organizatorzy do fundamentalnej kwestii, jaką dla każdego dziecka jest rodzina. Program ma także za zadanie promowanie dobrych praktyk i wiedzy o rodzinnych formach opieki.

W ciągu dwóch lat działania programu na jego realizację przekazaliśmy kwotę 1 243 720,30 zł dzięki, której udało nam się:

  1. wybudować dom dla rodziny zastępczej w Środzie Śląskiej
  2. wyremontować Rodzinny Dom Dziecka w Składowicach
  3. wyremontować poddasze dla dzieci przebywających w zawodowej rodzinie zastępczej w Wieprzu w powiecie wadowickim
  4. wyremontować instalację grzewczą w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowym Grabowie

Rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze próbują stworzyć dzieciom warunki zbliżone do rodziny, nie odrzucając jednak i nie zapominając o prawdziwych rodzicach tych dzieci. Dzięki temu nie tylko otaczają opieką i wychowują przyjęte dzieci, ale także wspierają ich rodziny biologiczne i odbudowują więzi, które między nimi istnieją.

Ponad 12.500 dzieci wychowuje się w 263 domach dziecka nazywanych placówkami socjalizacyjnymi i ponad 12.200 dzieci w 154 domach dziecka nazywanych placówkami wielofunkcyjnymi. W każdej z takich placówek średnio mieszka ponad 50 wychowanków.

Tylko w 2007 roku ponad 5.300 młodych ludzi opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze wyruszając samotnie w dorosłe życie.

Organizatorami programu „RODZINA – DOM BUDOWANY MIŁOŚCIĄ”  są Fundacja Polsat i Fundacja Przyjaciółka.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu