Zamożni Polacy znają i oglądają TVN CNBC Biznes

Zamożni Polacy znają i oglądają TVN CNBC Biznes! W badaniu IQS Quant Group „Luksus w czasach kryzysu” konsumenci dóbr luksusowych deklarowali, że informacje przekazywane w TVN CNBC Biznes są przydatne w prowadzeniu firm i pracy zawodowej, pomagają w pomnażaniu oszczędności, przedstawiają na bieżąco sytuację w gospodarce.

Ponad połowa badanych (58%) zna i ogląda TVN CNBC Biznes. Spośród osób regularnie oglądających kanał ponad połowa (51,6%) twierdzi, że przekazywane informacje „pomagają w zaplanowaniu pomnażania oszczędności”. Dla 60,4% odbiorców w tej grupie prezentowane w  kanale biznesowym treści „przydatne są do prowadzenia interesów”. Blisko 80% osób regularnie oglądających TVN CNBC Biznes podało, że dzięki kanałowi jest „na bieżąco z tym co dzieje się w gospodarce”. Wśród regularnych widzów TVN CNBC Biznes częściej niż wśród nieregularnych (regularni 62%, nieregularni 42%) planuje kupić nieruchomości w ciągu najbliższych dwóch lat, a kryzys regularni widzowie częściej niż nieregularni traktują  jako dobry czas na inwestowanie (63% regularnych, 47% nieregularnych). Regularni widzowie TVN CNBC Biznes mają też wyższą skłonność do kupowania dóbr luksusowych.

Badanie przeprowadzono na grupie 534 osób dysponujących min. 5000 PLN na osobę w gospodarstwie domowym. Według IQS Quant Group takich osób w Polsce jest około 1,0 do 1,2 mln. Znaleźli się w niej właściciele firm (zatrudniających min. 10 osób), prezesi, drektorzy, managerowie wysokiego szczebla. Osoby te uważają, że ich zarobki są wystarczające do realizowania własnych potrzeb, jak również oszczędzania czy inwestowania. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-19.05.2009.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu