Unizeto Technologies zrealizuje autoryzowane szkolenia IT w województwie mazowieckim

170 pracujących osób otrzyma dostęp do autoryzowanych szkoleń w dziedzinie administracji sieciami komputerowymi w wyniku realizacji projektu „ITeraz Mazowieckie – rozwój certyfikowanych specjalistów IT szansą dla regionu”. Profesjonalne a zarazem bezpłatne szkolenia realizowane będą na mocy umowy zawartej 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie a Unizeto Technologies SA.

Projekt uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania to ponad 2,5 mln złotych.

Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się w Warszawie we wrześniu br. Wszyscy zainteresowani, którzy spełnią wymagania wstępne, uzyskają szansę udziału w autoryzowanych szkoleniach (Microsoft i SUSE Linux). Otrzymają również autoryzowane książki szkoleniowe, pomoc w nauczaniu on-line oraz możliwość podejścia do egzaminów zewnętrznych, aby certyfikować swoje umiejętności. Zajęcia odbywać będą się w godzinach popołudniowych i w weekendy tak, aby uczestnictwo w nich nie było uciążliwe dla osób pracujących.

Projekt obejmuje 2 884 godziny szkoleniowe i realizowany będzie przez 27 miesięcy, w trakcie których uruchomionych zostanie 13 grup szkoleniowych dla ścieżki Microsoft i 4 grupy dla SUSE Linux.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu