Raport Money.pl: Dywidendy wypłaci w tym roku blisko 90 giełdowych spółek

Dywidendy wypłaci w tym roku blisko 90 giełdowych spółek. Największe to KGHM, Telekomunikacja Polska i PKO BP. Inwestorzy dostaną dwa razy mniej niż przed rokiem.

Miliard złotych do podziału otrzymają akcjonariusze największego rodzimego banku – PKO BP. To znacznie mniej niż zapowiadano. Wcześniej prezes banku, Jerzy Pruski proponował, żeby wypłacić prawie cały ubiegłoroczny zysk banku, czyli 2,88 miliarda zł. Wówczas do Skarbu Państwa trafiłoby prawie 1,5 miliarda złotych. Przeciwko wypłacie były Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski, które włączyły się w publiczną dyskusję na temat bezpieczeństwa takiego kroku dla banku.

Od lat największe dywidendy płaciły banki i spółki ze znacznym udziałem Skarbu Państwa. W tym roku wykruszyła się z tej tendencji większość giełdowych banków. Posłuchały zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego i przeznaczyły zyski na zwiększenie kapitałów. Wyłamały się jedynie PKO BP i Noble Bank.

Ciekawie w tym roku wygląda sprawa dywidendy z Telekomunikacji Polskiej. Walne przegłosowało wypłatę 2 mld zł dywidendy. Co ciekawe spółka, w której głównym akcjonariuszem jest France Telecom, zarobiła tylko jedną czwartą tej kwoty. Pozostała część ma pochodzić z kapitału zapasowego.

Na największe wypłaty tradycyjnie mogą liczyć akcjonariusze spółek, w których znaczący udział posiada kapitał państwowy. Rząd w tym roku może sięgnąć wyjątkowo głęboko do kas podległych mu firm. Stąd na liście najhojniejszych spółek naszego rynku przodują te ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa: KGHM, PKO BP, PGNiG czy Enea.

Największa wypłata przypadnie akcjonariuszom KGHM. Koncern przeznaczył na ten cel 2,3 mld zł czyli ponad 80 proc. ubiegłorocznego zysku. To daje 11,68 zł na jedną akcję, więcej niż przed rokiem, gdy wypłacono akcjonariuszom mniej niż połowę rocznego zysku.

Prawie cały zysk z 2008 roku trafi do akcjonariuszy gazowego giganta PGNiG oraz energetycznej Enei. Pierwsza ze spółek wypłaci ponad 0,5 mld zł dywidendy, druga ponad 200 mln zł. W obydwóch tych spółkach Skarb Państwa posiada po trzy czwarte akcji. Zarządy tych spółek sugerowały za wypłatę co najwyżej połowy zysków.

Rekord ustanowi spółka spoza giełdy?

Decyzja o wypłacie rekordowej w tym roku dywidendy – w grę wchodzi nawet 12 miliardów złotych – miała zapaść wczoraj na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z PZU. Tymczasem zostało ono przerwane do 29 lipca, przed punktem dotyczącym podziału zysku za 2008 rok.

Kwotą, jaką największy polski ubezpieczyciel PZU może w 2009 roku przeznaczyć na dywidendę, może pobić nawet wszystkie giełdowe spółki razem wzięte. PZU ma bowiem do podziału 3 mld z zeszłorocznego zysku oraz 8,8 mld zł kapitałów zapasowych powstałych z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. Skarb Państwa posiada 55 proc. akcji ubezpieczyciela

http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/gieldowe;spolki;dziela;sie;zyskiem;oddadza;8;miliardow,179,0,486579.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu