Podwyższenie kapitału zakładowego EFL SA

30 czerwca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Europejski Fundusz Leasingowy SA:

  • podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego EFL SA ze środków własnych Spółki, w rozumieniu art. 442 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę 188.222.261,22 PLN. Tym samym, od chwili zarejestrowania przedmiotowych zmian, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 674.112.374,73 PLN (dotychczas 485.890.113,51 PLN);
  • podjęło uchwałę o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EFL SA za 2008 rok;
  • zatwierdziło skonsolidowany wynik finansowy netto – zysk w kwocie 112 057 040,93 PLN.

Po pierwszych pięciu miesiącach (styczeń – maj) 2009 roku Europejski Fundusz Leasingowy SA jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku leasingu. Wartość netto ruchomości sfinansowanych przez EFL SA w tym okresie wyniosła 1.118.9 mln PLN. Europejski Fundusz Leasingowy SA powiększył swój udział rynkowy do ok. 13,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2008 roku (styczeń – maj 12,7%).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu