Green IT – gdzie firmy szukają oszczędności?

Tagi:

W ramach ostatnich badań na temat green IT pytaliśmy osoby odpowiedzialne za zakupy sprzętu o ich podejście do możliwości oszczędzania energii. M. in. o to, w przypadku jakiego rodzaju sprzętu takie oszczędności są wg nich możliwe. Badani w pierwszej kolejności wymieniali serwery – ponad połowa (55%) wskazała, że w przypadku serwerów oszczędności są “możliwe” lub “bardzo możliwe”.

Na drugim miejscu uplasowały się komputery osobiste, drukarki oraz skanery – uzyskując odpowiednio 51 i 50% analogicznych wskazań. W dalszej kolejności wymieniany był sprzęt multimedialny (38% wskazań) oraz systemy pamięci masowej (35%). Jak się okazuje, przedsiębiorcy mają stosunkowo nikłą świadomość możliwości oszczędzania energii w przypadku urządzeń sieciowych. Odpowiedzi, że jest to „możliwe” lub „bardzo możliwe” udzieliło łącznie „jedynie” 28% ankietowanych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu