DPD Polska dostarczyła pulsoksymetry dla polskich klinik onkohematologicznych

DPD Polska dostarczyła aparaturę medyczną tj. pulsoksymetry Nellcor N-395 oraz niezbędne do nich części (czujniki palcowe – NPB-290, N-395, Bionics BPM-200, Novametrix 520A, wzmacniacz, kable) do polskich klinik onkohematologicznych, z którymi na stałe współpracuje Fundacja „Krwinka”.

Pulsoksymetry służą do monitorowania funkcji życiowych dzieci w trakcie intensywnego leczenia choroby nowotworowej.

Sprzęt został zakupiony przez Fundację dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”  od firmy Covidien-Nellcor w Nowym Yorku (Stany Zjednoczone) za fundusze pozyskane z wpłat 1% podatku od osób fizycznych.

Aparatura medyczna została przekazana w formie darowizny wymienionym poniżej klinikom:
1.       Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM w Lublinie,
2.      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (Klinika Pediatrii  Hematologii  i Onkologii Dziecięcej),
3.      Akademickie Centrum Kliniczne – Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku (Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii),
4.      Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr J. Zamenhofa Akademii Medycznej w Białymstoku (Klinika Onkologii Dziecięcej),
5.       Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka (Klinika Onkologii),
6.      Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu,
7.      Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

„W imieniu Zarządu Fundacji „Krwinka”, a przede wszystkim dzieci z chorobami nowotworowymi, dziękuję Firmie DPD Polska za nieodpłatne dostarczenie aparatury medycznej (pulsoksymetrów), do dziecięcych Klinik Onkologicznych w Szczecinie, Gdańsku, Lublinie i Białymstoku, z którymi od dawna współpracujemy.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Firmie DPD Polska za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc dzieciom, tak bardzo pokrzywdzonym przez los. Rzetelne i szybkie działanie ze strony  DPD pozwoliło zapewnić bezpieczeństwo ich życia.”  Elżbieta Budny – Prezes Fundacji „Krwinka”.

„Inicjatywa wsparcia klinik onkohematologicznych jest niezwykle cenna, dlatego bez oporów podjęliśmy się tego zadania. Pomoc w dostarczeniu aparatury medycznej ratującej dziecięce życie jest z pewnością kroplą w morzu potrzeb, ale cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć polskie kliniki i przyczynić się do poprawy samopoczucia chorych maluchów. Radość na buziach dzieci będzie dla nas wszystkich wspaniałą nagrodą.” Rafał Nawłoka – Prezes DPD Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu