Rozpoczęła działalność Fundacja KupFranki.org

Działa już Fundacja KupFranki.org, której celem jest pomoc osobom spłacającym kredyty w walutach obcych. Fundacja będzie m.in. pomagać kredytobiorcom w relacjach z bankami i instytucjami finansowymi, a także prowadzić program edukacji ekonomicznej. Działalność fundacji jest dedykowana społeczności zrzeszonej wokół KupFranki.pl, a także obecnym i przyszłym klientom banków.

– Wreszcie możemy spłacać kredyty w walucie, w której zostały zaciągnięte, dzięki wejściu w życie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego – powiedział Rafał Łyczek, twórca sieci społecznościowej KupFranki.pl. – To początek normalizacji systemu bankowego w Polsce. Dążymy do tego, aby banki traktowały klientów jak partnerów, a nie petentów. Dlatego powstała Fundacja KupFranki.org, która ma współpracować z organami państwowymi w sprawie ochrony praw konsumenckich w relacjach z bankami i instytucjami finansowymi, a także prowadzić program edukacji ekonomicznej.

Fundacja KupFranki.org liczy na współpracę osób, instytucji i firm, ponieważ jest organizacją non-profit, nie prowadzi też działalności gospodarczej. Dotychczas inicjatywa społeczna zyskała poparcie wicepremiera Waldemara Pawlaka. Ministerstwo Gospodarki, po analizie formalnej, prawnej i ekonomicznej, odniosło się pozytywnie do zmian zaproponowanych przez KupFranki.pl w Kodeksie Cywilnym.

Głównym celem inicjatywy społecznej KupFranki.pl jest bezpieczne obniżenie kosztu kredytów we frankach szwajcarskich i innych walutach. Służy temu Walutowa Platforma Transakcyjna, czyli system transakcyjny on-line, który w formie aukcji umożliwi zakup walut. Uruchomienie platformy przewidywane jest na wrzesień tego roku. Sieć społecznościowa KupFranki.pl zgromadziła już wokół idei tańszych kredytów ponad 11 tys. gospodarstw domowych. Łączna suma kredytów osób zrzeszonych w tej sieci społecznościowej wynosi ponad miliard franków szwajcarskich.

Fundacja KupFranki.org
ul. Rubież 46
61-612 Poznań
www.kupfranki.org

konto bankowe: 87249000050000450061700803

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu