Nowe fundusze w ofercie Skandii otwierają nowe możliwości

30 czerwca 2009 r. oferta inwestycyjna Skandii zostaje wzbogacona o 16 nowych polskich i zagranicznych funduszy. Szeroka oferta różnorodnych funduszy inwestycyjnych daje możliwości osiągnięcia wysokiej dywersyfikacji (zróżnicowania inwestycji, nie tylko pod kątem strategii i aktywów, ale też pod względem geograficznym), a dzięki temu minimalizacji ponoszonego ryzyka.

„Skandia od początku aktywnie wspomaga klientów, umożliwiając dostęp do starannie wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych krajowego i zagranicznego rynku kapitałowego. Propozycja rozszerzenia możliwości inwestycyjnych jest kolejnym, po zmianie logo i wprowadzeniu nowej identyfikacji wizualnej, elementem nowego wizerunku Skandii. Wzbogacając naszą ofertę, zwiększamy ją o wiele nowych klas aktywów, które umożliwią inwestorom budowanie jeszcze bardziej zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych w zmieniających się warunkach rynkowych. Wierzę, że klienci to docenią” – powiedział Paweł Ziemba, Prezes Zarządu Skandia Życie TU S.A.

Z nowych funduszy oferowanych przez Skandię, na uwagę zasługuje Templeton Frontier Markets Fund. Fundusz oferuje dostęp do mniejszych rynków w początkowych fazach rozwoju, które według uzasadnionych oczekiwań będą rynkami wschodzącymi w najbliższej przyszłości (m.in. kraje Afryki – np. Kenia, Egipt, gospodarki azjatyckie – np. Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy też amerykańskie – np. Peru). Ponadto, nowe rynki wschodzące są w niewielkim stopniu skorelowane z rynkami światowymi poprzez ekspozycję na różnego rodzaju czynniki gospodarcze. Fundusz jest zarządzany przez dr. Marka Mobiusa, Prezesa Templeton Asset Management, który mówi: „Inwestowanie w mniejsze spółki z regionu azjatyckiego jest zgodne ze sprawdzoną filozofią inwestowania w przeoczone i niedokładnie zbadane przez innych inwestorów udziały do czasu, aż osiągną wartość odpowiadającą faktycznej wartości spółek”.

Obecnie Skandia oferuje 72 fundusze inwestycyjne polskiego i zagranicznego rynku kapitałowego, zróżnicowane pod względem klas aktywów. Dodatkowo, proponuje gotowe rozwiązania stworzone z myślą o takich klientach, którzy potrzebują wsparcia:

  • 4 Portfele Modelowe,
  • MultiNavigator
  • i Rebalacing (program automatycznego równoważenia portfela).

Nowe fundusze:

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu