Atos Origin realizuje Plan Młodych Talentów 2009

Atos Origin, międzynarodowa firma z branży usług IT, rozpoczęła realizację Planu Młodych Talentów 2009. Firma potwierdza zapowiadaną wcześniej chęć zatrudnienia na świecie 3500 pracowników w 2009 roku, z czego połowę będą stanowili młodzi absolwenci. Plan zakłada stworzenie 800 miejsc stażu dla studentów i zacieśnienie współpracy z uczelniami wyższymi. Polski oddział Atos Origin planuje zwiększone zatrudnienie absolwentów uczelni regionu Kujawsko – Pomorskiego.

Więcej młodych absolwentów

Pomimo spowolnienia gospodarczego w 2009 roku Atos Origin przewiduje zatrudnienie aż 3500 osób. Około 50% nowych pracowników będą stanowić młodzi absolwenci wyższych uczelni. Szkolenie i zatrudnianie młodych absolwentów jest głównym celem strategii Atos Origin dotyczącej rozwoju zasobów ludzkich. Zdaniem firmy w czasach dynamicznego rozwoju technologicznego jest to najlepsza inwestycja zarówno w młode pokolenie, jak i w swój rozwój.

Atos Origin oferuje swoim pracownikom perspektywy doskonalenia zawodowego, proponując satysfakcjonującą ścieżkę kariery. Czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia i szerokiego zakresu dostarczanych usług, firma organizuje liczne szkolenia. Podczas nich szczególny nacisk kładziony jest na doskonalenie umiejętności pracowników rozpoczynających karierę zawodową.

Praktyki są doskonałym narzędziem pozwalającym studentom wykorzystać nabytą na uczelni wiedzę w życiu zawodowym. Dodatkowo zwiększają one wśród studentów świadomość szerokiej oferty ciekawych miejsc pracy na rynku IT. Atos Origin zamierza zwrócić się z taką ofertą nie tylko do ostatnich roczników studiów, ale też do wcześniejszych, mając na celu pomoc w ich przygotowaniu do profesjonalnej kariery.

Region Kujawsko – Pomorski w Polsce

– W Polsce, w regionie Kujawsko–Pomorskim, jesteśmy jedną z pierwszych firm, do której zgłaszają się absolwenci kierunków informatycznych. Podczas rekrutacji pracowników do bydgoskiego oddziału Atos Origin, często dowiaduję się od kandydatów, że jest to ich pierwsza rozmowa kwalifikacyjna po studiach. Nasi pracownicy to głownie absolwenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – mówi Marta Klicka, Training & Recruitment Specialist Atos Origin Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu