Przejdź do treści

Instalacja kamer Axis w sklepach Lacoste

Jak przekształcić system monitoringu przeznaczony do ochrony mienia w narzędzie wspierające proces zarządzania sklepami? Sieć Lacoste w Hiszpanii przeszła drogę od niewydajnego systemu monitoringu opartego na kamerach analogowych aż do nadzoru na bazie IP Axis, który stał się kluczowym narzędziem biznesowym jednego z najbardziej prestiżowych producentów odzieży na świecie.

Firma Basi S.A., zarządzająca siecią 131 sklepów w Hiszpanii, w tym między innymi butikami Lacoste, zdecydowała się na montaż systemu monitoringu w swoich placówkach, aby kontrolować i zmniejszyć skalę strat i kradzieże. Pierwszym krokiem była instalacja kamer analogowych do obserwacji przestrzeni sklepów. Po krótkim okresie próbnym okazało się jednak, że niektóre elementy instalacji nie spełniają oczekiwań managerów. Dział IT zasugerował alternatywny system do monitoringu wideo, bazujący na technologii IP i kamerach Axis Communications, zapewniający nie tylko znaczące korzyści pod względem jakości obrazu, łatwości instalacji czy kompatybilności, ale umożliwiał także szersze wykorzystanie obrazu wideo i udostępnienie informacji innym działom firmy.

Instalacja pilotażowa powstała w sklepie Lacoste na ulicy Gran Via w Madrycie. Istniejąca już w sklepie infrastruktura intranetowa, połączona z głównym biurem Basi S.A., okazała się wystarczająca do podłączenia systemu kamer, co już na wstępie pozwoliło na znaczne oszczędności. Ponadto wykorzystanie pojedynczej sieci umożliwia dodawanie i usuwanie kolejnych kamer oraz konfigurowanie systemu zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Nowe rozwiązanie przewyższało system analogowy pod względem szybkości transmisji i jakości obrazu. Możliwe stało się identyfikowanie podejrzanych zachowań, dzięki czemu ochrona sklepu mogła przewidzieć potencjalną kradzież lub wystąpienie innych niepożądanych sytuacji.

Pozytywne wyniki osiągnięte w Madrycie szybko skłoniły firmę do instalacji systemów opartych na kamerach Axis w kolejnych siedmiu placówkach. Projekty wdrożeń były za każdym razem dopasowywane do architektury danego sklepu. Uwzględniano przy tym ocenę ryzyka kradzieży w każdym sklepie oraz nakłady finansowe na instalację. Przeprowadzona analiza wykazała, że typowy system powinien składać się z dziewięciu do szesnastu kamer sieciowych AXIS 216FD oraz jednej kamery sieciowej AXIS 215 PTZ na każdy sklep. W każdym obiekcie zainstalowano także sprzęt nagrywający i oprogramowanie do pomiaru przepływu klientów odwiedzających każdy sklep.

Krok po kroku system przekształcił się z instalacji do ochrony mienia w narzędzie wspierające zarządzanie sklepami. Kamery są wykorzystywane do weryfikacji jakości obsługi, szkolenia nowych pracowników, przeprowadzania inwentaryzacji oraz statystycznego śledzenia przepływu klientów w każdym sklepie. Osoby odpowiedzialne za marketing mogą zdalnie nadzorować promocje wskazanych produktów i ekspozycję, a także koordynować kampanie reklamowe. Wszystkie te możliwości przyspieszają zwrot z inwestycji w instalację wideo i gwarantują, że system użytkowany przez Basi S.A. wkroczy do świata inteligentnego wideo. A Basi S.A. już przygotowuje się do wdrożenia systemu w kolejnych zarządzanych przez siebie sklepach.