Grow Integrated dla sektora Life Science

Agencja Grow Integrated rozpoczęła współpracę z firmą Pro-Science.eu – organizatorem pierwszych i jedynych w Polsce szkoleń ze skutecznego wdrażania i prowadzenia biznesu w zakresie Life-Science – „Bio Business School”.

„Bio Business School” to unikatowy w skali kraju projekt odbywający się w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Organizowany jest we współpracy firmy Pro-Science.eu oraz Gdyńskiego Centrum Innowacji (Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego). Agencja Grow Integrated zadba o Public Relations projektu, relacje z mediami oraz wsparcie działań marketingowych w ramach wydarzenia, które przez siedem dni gościć będzie zagranicznych i polskich ekspertów.

Lipcowe „Bio Business School” to elitarne i praktyczne szkolenia, których celem jest wykształcenie grupy osób mogących w przyszłości skutecznie działać na rzecz lepszej współpracy nauki z gospodarką – wyjaśnia Marek Kuźbicki, Prezes Pro-Science.eu, Dyrektor Programowy Bio Business School. Chodzi tu m.in.  o komercjalizację odkryć naukowych i prowadzenie firmy w obszarze zaawansowanych technologii. Tak poważna w skali kraju inicjatywa wymaga profesjonalnej obsługi Public Relations. Dlatego wybraliśmy agencję Grow Integrated – uzasadnia Marek Kuźbicki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu