Białorusini uczą się w Warszawie

W poniedziałek, 29 czerwca br, o godz. 9.00 (Bursa nr 4, ul.  Księcia Janusza 45/47) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie „roku szkolnego na obczyźnie” młodzieży zdelegalizowanego białoruskiego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa.

W inauguracji udział wezmą: Włodzimierz Paszyński – zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Piotr M.A. Cywiński – prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Uładzimir Kołas dyrektor niezależnego liceum, Marek Kielanowski – koordynator projektu „Białoruś”.

Klub Inteligencji Katolickiej i Miasto Stołeczne Warszawa od czterech lat pomagają w organizowaniu w okresie wakacji nauki dla młodzieży zdelegalizowanego białoruskiego liceum.

Liceum im. J. Kołasa działa na Białorusi nielegalnie. W Mińsku działalność szkoły przypomina tajne komplety, dlatego zajęcia dydaktyczne podczas wakacji w Warszawie stanowią bardzo ważny element pracy liceum, głównie z uwagi na zapewniony dostęp do pracowni przedmiotowych.

Poprzez korzystanie z sal lekcyjnych i pracowni w stołecznych szkołach, m.in. w Szkole Przymierza Rodzin na Ursynowie, w Społecznym Liceum na Bednarskiej oraz w Zespole Szkół im. prof. Bryły przy ul. Księcia Janusza, uczniowie i nauczyciele mogą uczyć się i pracować w normalnych warunkach.

Wkład finansowy Warszawy w tegoroczną edycję programu to prawie 90 tys. zł. Jest to przede wszystkim koszt zakwaterowania i wyżywienia w czasie miesięcznego pobytu 80-osobowej grupy uczniów i nauczycieli. Zorganizowanie pobytu dla młodych ludzi z Białorusi jest elementem szerszego programu „Warszawa solidarna” zapisanego w „Polityce edukacyjnej Warszawy”, którego celem jest wsparcie młodzieży z innych państw będących w trudniejszej sytuacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu