Obligacje zamiast kredytu – trudny pieniądz

O kapitał pożyczkowy coraz trudniej, doświadcza tego coraz więcej polskich przedsiębiorstw. Wiele z nich posiada dobrą kondycję, świetną kadrę  i pomysły. Nie trzeba nikogo przekonywać, że brak kapitału oznacza ograniczenia działalności a w skrajnym przypadku likwidację przedsiębiorstwa. O sukces publicznej emisji akcji dziś bardzo trudno. W tym roku na parkiecie GPW zadebiutowało pięć spółek, z tego jedna przeszła z NewConnect. Łączna wartość ofert wyniosła zaledwie 48,51 mln zł, z tego wartość akcji nowych emisji 22,26 mln zł.

Przedsiębiorcom pozostaje do wykorzystania rynek obligacji korporacyjnych. W poprzednich latach tkwił on marazmie. Z jednej strony kredyt bankowy był łatwy do uzyskania i tani, z drugiej – nie było w naszym kraju tradycji pozyskiwania kapitału dłużnego poprzez papiery wartościowe. Jednak sytuacja zmusza przedsiębiorstwa do zmiany sposobu myślenia, stąd odnotowujemy coraz większe zainteresowanie tą formą pozyskiwania kapitału, zarówno na cele inwestycyjne, jak również bieżącą działalność.

Proste procedury

Przeprowadzenie niepublicznej emisji obligacji na rynku krajowym nie wiąże się ze skomplikowanymi procedurami. Adresatami oferty mogą być tylko imiennie wskazane osoby w liczbie nie więcej niż 99. W tym celu najlepiej nawiązać współpracę z wyspecjalizowaną instytucją, np. domem maklerskim. Może on wspomóc przedsiębiorstwo merytorycznie oraz w uplasowaniu emisji, nawet stosunkowo niewielkiej. Przykładem jest emisja obligacji wartości 5 mln zł przeprowadzona przez spółkę Impact Automotive za pośrednictwem Investors Dom Maklerski SA.

Pozyskany kapitał posłużył sfinansowaniu uruchomienia produkcji serii elektrycznych samochodów trójkołowych SAM. Inwestorzy, którzy zakupili obligacje Impact Automotive mają możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w projekt dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego przedsiębiorstwa z branży nowych technologii.

Jak się dowiedzieliśmy z „Życia Warszawy”, z dnia 23 czerwca  br., w wakacje ruszy  seryjna produkcja tych ekologicznych pojazdów. Ich eksploatacja będzie niezwykle tania – przejazd 100 km będzie kosztować zaledwie 3 zł.

Dobre perspektywy

Rynek obligacji korporacyjnych ma w Polsce obecnie duże szanse rozwoju. Dobre regulacje prawne, zgodne z dyrektywami unijnymi, odpowiedni nadzór finansowy oraz wiedza specjalistów z domów maklerskich to atuty, które będą wspomagać rozwój, alternatywnych dla kredytów bankowych i emisji akcji, form finansowania polskich przedsiębiorstw.

Specjaliści Investors Dom Maklerski, posiadający już wieloletnie doświadczenie w doradztwie i pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw, nabyte podczas pracy w FAS Polska, uważają, że odpowiednia dywersyfikacja źródeł finansowania obniża ryzyko finansowe przedsiębiorstwa, co ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji w gospodarce.

Jan Mazurek

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu