HP rozszerza ofertę o nowe, standaryzowane usługi dla centrów przetwarzania danych

HP poinformował o wprowadzeniu standardowych usług analizy i oceny, w ramach oferty HP Critical Facilities w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

W obecnej trudnej sytuacji gospodarczej projekty wymagające dużych nakładów kapitałowych są odkładane na później, ponieważ klienci muszą sprostać wielu wyzwaniom. Przestoje centrum przetwarzania danych, ograniczenia mocy przetwarzania i wyższe koszty operacyjne bezpośrednio wpływają na przychody, a także na możliwości rozwoju przedsiębiorstwa klienta.

Aby pomóc klientom poradzić sobie z tymi wyzwaniami, HP rozszerza ofertę usług HP Critical Facilities o nowe, standaryzowane usługi analizy i oceny. Umożliwiają one przedsiębiorstwom zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów bez konieczności oczekiwania na zatwierdzenie dużego budżetu.

Oferta obejmuje następujące usługi:

  1. Usługa HP Energy Efficiency Analysis pomaga klientom poprawić sprawność energetyczną centrów przetwarzania danych. To kompleksowy test porównujący funkcjonowanie centrum przetwarzania danych klienta z najlepszymi procedurami branżowymi w zakresie zużycia energii i wydajności infrastruktury. Umożliwia opracowanie scenariuszy i zaleceń zapewniających obniżenie kosztów oraz tworzenie szczegółowych planów gwarantujących zmniejszenie zużycia energii, zwrot z inwestycji oraz niezawodność instalacji.
  2. Usługa HP Basic Capacity Survey dostarcza ilościowych danych na temat mocy przetwarzania i dostępności, co pomaga klientom skuteczniej określać priorytety oraz przydzielać zasoby infrastruktury.
  3. Usługa HP Infrastructure Condition and Capacity Analysis umożliwia klientom podwyższenie niezawodności centrum przetwarzania danych. System po systemie przeprowadza ocenę kluczowych technologii klienta. Określa też wydajność zasilania i chłodzenia infrastruktury w centrum przetwarzania danych, porównując ją z bieżącym zużyciem energii i zapotrzebowaniem na chłodzenie. Dostarcza klientom danych liczbowych, które umożliwiają planowanie pojemności i przyszłej rozbudowy.
  4. Usługa HP Comprehensive Assessment pozwala klientom zoptymalizować chłodzenie centrum przetwarzania danych, obniżyć koszty operacyjne oraz zwiększyć moc przetwarzania i niezawodność. W usłudze tej stosuje się modelowanie metodami numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics — CFD) dla przepływu powietrza dostarczanego i zwracanego. Pozwala to na sformułowanie wskazówek dotyczących poprawy efektywności chłodzenia.

Te ekonomiczne usługi pozwalają określić sposoby natychmiastowego podwyższenia mocy przetwarzania, obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia dostępności.

– Wielu klientów musi się zmierzyć z trudnościami związanymi z budżetami inwestycyjnymi i koniecznością obniżenia kosztów operacyjnych — powiedział Ed Ansett, dyrektor ds. usług dla kluczowych ośrodków w dziale HP Technology Services w regionie EMEA. – Nasz pakiet standaryzowanych usług oceny zapewnia kompleksową analizę, umożliwiającą podwyższenie sprawności i uzyskanie lepszych wyników finansowych.

Pakiety standardowych usług są już dostępne w regionie EMEA.

Więcej informacji na temat usług HP Critical Facilities można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/eypmcf.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu