Harder&Harder w nowej Grupie Roboczej WoMM w IAB

przez | 26/06/2009

Harder&Harder, czołowa agencja marketingu szeptanego w Polsce, dołączyła  do Związku Pracodawców Branży Internetowej – Interactive Advertising Bureau Polska (IAB).

„Uczestnictwo w IAB daje nam możliwość wymiany doświadczeń, jak również uczestnictwa  w ciekawych wydarzeniach branżowych. Chcemy również wspierać rozwój i tworzyć standardy Marketingu Szeptanego w Polsce. Przystąpienie do IAB oznacza dla nas ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług. To dla nas zaszczyt, ale też wyzwanie.” – informuje Mariusz Woźnicki, Dyrektor Zarządzający Harder&Harder.

W ramach IAB Polska działa nowopowstała Grupa Robocza Marketingu Szeptanego, skupiająca specjalistów z tej dziedziny. Zajmuje się ona m.in.: pracą nad dokumentem dobrych praktyk marketingu szeptanego, w przyszłości również organizowaniem szkoleń   i seminariów z zakresu marketingu szeptanego, wytyczaniem granic etycznych  i biznesowych projektów WoMM. Grupa Robocza WoMM powstała m.in. dzięki inicjatywie agencji Harder&Harder.

„Uczestnictwo w grupie roboczej WoMM przy IAB daje nam możliwość wspólnego wypracowania standardów, zasad i metod pracy nad projektami Marketingu Szeptanego” – dodaje Woźnicki.

IAB Polska zrzesza w wiodące na polskim rynku agencje interaktywne, portale internetowe oraz podmioty związane z sektorem reklamowym. Członkami są firmy cieszące się dużym uznaniem, wspólnie działając na rzecz edukacji rynku w zakresie metod wykorzystywania potencjału Internetu oraz uświadamiania Klientom, czego mogą oczekiwać od podmiotów oferujących usługi interaktywne.