Epicor odnotowuje silny wzrost zainteresowania na usługi outsourcingowe

Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), wiodący dostawca zintegrowanych aplikacji dla średnich przedsiębiorstw odnotowuje wysoki popyt na swoje usługi świadczone w modelu outsourcingowym – w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się liczba klientów korzystających z oferty firmy w tym zakresie. Usługa Epicor Outsourcing, obejmująca hosting aplikacji, zarządzanie aplikacjami oraz outsourcing procesów biznesowych umożliwia zmniejszenie całkowitych kosztów wdrożenia rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), a jednocześnie pomaga zarządzać ryzykiem i minimalizować jego poziom w skali całego przedsiębiorstwa.

W obecnych, niestabilnych warunkach gospodarczych koncentracja na strategicznych celach biznesowych stała się priorytetem. Następstwem tej tendencji jest m.in. optymalizacja wydatków związanych z usługami IT, która prowadzi przedsiębiorstwa w stronę modelu outsourcingowego. Poszukujące sposobów na redukcję kosztów firmy szczegółowo analizują procesy wewnętrzne, a zewnętrzni dostawcy rozwiązań, tacy jak Epicor, którzy dysponują wcześniej zdobytą, głęboką wiedzą na temat działalności przedsiębiorstwa, umożliwiają zmniejszenie tych kosztów przy jednoczesnej poprawie rentowności i zdolności do szybkiego reagowania.

W ramach usług outsourcingowych Epicor oferuje:

Epicor Outsourcing pozwala na skupienie odpowiedzialności w jednym miejscu, dostęp do innowacyjnych rozwiązań oraz wyspecjalizowanego zespołu ekspertów branżowych i informatycznych. Umożliwia prawidłowe i konsekwentne zarządzanie inwestycjami związanymi z  obszarem IT i uzyskanie w dłuższej perspektywie wzorowej efektywności kosztowej. Usługa świadczona jest w ramach ulokowanych na całym świecie centrów operacyjnych, Epicor Outsourcing obejmuje strategiczny zestaw usług do zarządzania IT zapewniając jedno źródło dostaw i wsparcia.

Epicor Hosting pozwala na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT klienta. Oferuje bezpieczne, wysoce dostępne środowisko do wdrażania wykorzystywanych systemów. Ponadto łączy elementy sprzętowe, infrastrukturalne i usługi. Korzystające z Epicor Hosting przedsiębiorstwa zyskują bezpieczny, skalowalny i nieprzerwany dostęp do swoich aplikacji biznesowych.

Epicor Application Management obejmuje całościowe zarządzanie aplikacjami Epicor oraz funkcjami pomocniczymi zapewniając zarządzanie całym portfelem aplikacji poprzez utrzymanie sprzętu, infrastruktury i aplikacji. W ramach tej usługi Epicor zapewnia całodobowe zarządzanie i dostęp do pomocy technicznej.

Epicor Business Process Outsourcing  umożliwia oddanie na zewnątrz bieżącego zarządzania działalnością i procesami bez wartości dodanej, co pozwala na koncentrację wewnętrznych zasobów na podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Rosnący popyt na usługi outsourcingowe potwierdzają także analizy niezależnych  firm badawczych. Według Dennisa Gaughana, analityka branżowego z firm AMR Research, zachodzi „fundamentalna zmiana w ewolucji rynku zarządzania IT.” „Klienci zastanawiają się, jak korzystać z propozycji oferowanych przez usługodawców i firmy outsourcingowe, żeby oddać w ich ręce zarządzanie podstawowymi procesami IT i zdalnie zarządzać dużą częścią infrastruktury IT.”1

Firma badawcza Forrester Research, w raporcie z września 2008 r. zatytułowanym „Trzy archetypy usługodawców”, wielokrotnie wspominała o potrzebie wykorzystania wiedzy dostawców: „Zwłaszcza dyrektorzy finansowi zaczynają doceniać zalety outsourcingu w postaci ograniczenia kosztów i ich długoterminowej przewidywalności. Wielu firmom brakuje pełnego uchwycenia wewnętrznych kosztów związanych z usługami IT. Dlatego przejrzystość cenowa i kosztowa w modelu, w którym usługi są dostarczane zewnętrznie, często prowadzi do lepszego planowania finansowego. Ponadto outsourcing pomaga przekształcić koszty stałe w koszty zmiennie, uwalniając kapitał na inwestycje w innych obszarach biznesowych.”2

„Choć wciąż jest to relatywnie niewielka część segmentu usługowego firmy Epicor, liczba klientów korzystających z naszych usług outsourcingowych uległa podwojeniu w ciągu dwóch ostatnich lat. W świadczenie usług Epicor Outsourcing zaangażowany jest wydzielony zespół konsultantów, architektów rozwiązań i branżowych specjalistów, mających średnio dziesięć lat doświadczeń w sektorach produkcji, dystrybucji, handlu i usług. Wierzymy, że obecne warunki gospodarcze stwarzają znakomitą okazję, żeby zademonstrować wartość tych usług nowym i istniejącym klientom. Oczekujemy, że uda nam się wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia, aby uzyskać jeszcze większy rozmach w tym segmencie.” powiedział George Klaus, przewodniczący, prezes i dyrektor generalny Epicor Software Corporation.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu