10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce, w Europie i na świecie

48% pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudności z obsadzeniem stanowisk z powodu braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Wyniki badania Manpower wskazują na brak wykwalifikowanych pracowników fizycznych, menedżerów projektów i przedstawicieli handlowych

Manpower Polska opublikował raport 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce, z którego wynika, że 48% polskich pracodawców ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Najtrudniej znaleźć w Polsce wykwalifikowanych pracowników fizycznych, menedżerów projektów oraz przedstawicieli handlowych.

Wyniki badania 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce dokładnie pokazują obecny trend na rynku pracy – najbardziej poszukiwanymi pracownikami, tak jak rok temu, są wykwalifikowani pracownicy fizyczni, czyli m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze. „Nowym stanowiskiem na liście, które od razu znalazło się na drugim miejscu jest menedżer projektów. Obserwujemy także, że z roku na rok coraz więcej pracodawców zgłasza zapotrzebowanie na przedstawicieli handlowych” wyjaśnia Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Polska. „Badanie przeprowadzane jest w Polsce po raz drugi. Osiem stanowisk wskazanych jako najtrudniejsze do obsadzenia w zeszłym roku ponownie znalazło się na li ście tych najbardziej poszukiwanych”, dodaje dyrektor generalna Manpower Polska.

Globalnie, Manpower już po raz czwarty przebadał prawie 39 000 pracodawców z 33 krajów, aby ustalić, na które stanowiska jest największe zapotrzebowanie. Najwięcej pracodawców deklarujących trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów jest w Rumunii i na Tajwanie (62%), w Peru (56%), Japonii (55%), Australii (49%), na Kostaryce i w Polsce (48%). Najłatwiej jest znaleźć pracowników w Irlandii (5%), Hiszpanii (8%), Wielkiej Brytanii (11%), Chinach (15%) i Czechach (17%).

Wyniki raportu dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka), w którym zbadano ponad 15 000 pracodawców wskazują, że 25% z nich ma trudności z doborem odpowiednich pracowników. Największe problemy zgłaszają: Rumunia (62%), Polska (48%), Grecja (37%), Szwajcaria (36%), natomiast najmniejsze – Irlandia (5%), Hiszpania (8%) i Wielka Brytania (11%). Są to jednocześnie kraje, które znajdują się w grupie zgłaszających najmniejsze trudności w skali globalnej. Warto zwrócić uwagę, że 7 z 10 stanowisk, na które najtrudniej jest znaleźć pracowników pokrywa się z listą zawodów ustalonych dla Polski na świecie. Pierwsza trójka dla regionu jest niemalże taka sama jak dla Polski. W obu przypadkach najbardziej poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy fizyczni i przedstawiciele handlowi. Z kolei lista 4 najbardziej poszukiwanych zawodów w regionie idealnie pokrywa się z listą pracowników, których najtrudniej jest znaleźć według zestawienia przygotowanego na podstawie deklaracji pracodawców ze wszystkich 33 krajów, tj. wykwalifikowani pracownicy fizyczni, przedstawiciele handlowi, technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu) oraz inżynierowie.
„Spowolnienie gospodarcze, którego doświadczają prawie wszystkie kraje doskonale uświadamia pracodawcom, że są w minimalnym stopniu przygotowani do właściwego zarządzania talentami. Obecny czas jest wykorzystywany przez firmy do pozyskania dobrych i wartościowych pracowników. Fakt, że wielu pracodawców deklaruje chęć ich zatrudniania i jednocześnie zgłasza problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, to sygnał dla pracowników, aby dbali o swój rozwój, a dla pracodawców – by dbali o talenty, które już pozyskali” komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Polska.
Publikacji wyników badania towarzyszy opracowanie eksperckie Manpower Globalny niedobór talentów na rynku pracy: dlaczego budowanie silnej marki pracodawcy jest teraz tak istotne?, który kładzie nacisk na to, że mimo iż kraje doświadczają recesji, pracodawcy wciąż mają trudności z pozyskaniem właściwych pracowników. W opracowaniu poruszono także kwestię wagi budowania przewagi konkurencyjnej poprzez wzmacnianie marki pracodawcy. Według ekspertów to, co buduje silną markę pracodawcy to powód, dla którego pracownicy, zwłaszcza ci najlepsi, zdecydowali się podjąć u niego pracę. „Warto jest określić cechy, które mają znaczenie dla pracowników i umacniać je tak, aby pozyskane talenty pozostały w firmie. Świadomość tego, za co pracownicy cenią firmę jest także ważnym narzędziem rekrutacyjnym pozwalającym zachęcić do pracy w firmie talenty, które są przez nią poszukiwane”, tłumaczy Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Polska.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu