Zakończył się Miesiąc Świadomego Rodzicielstwa – podsumowanie akcji edukacyjnych w 5 miastach

Wraz z Dniem Ojca zakończył się Miesiąc Świadomego Rodzicielstwa. Akcje edukacyjne w ramach Kampanii „Kiedy 1+1=3” odbyły się w pięciu miastach Polski: Białymstoku, Krakowie, Olsztynie, Łodzi i Poznaniu. Wysoka frekwencja odwiedzających namiot „Kiedy 1+1=3” pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszyła się kampania promująca wiedzę nt. antykoncepcji i świadomego planowania rodziny. Świadczą również o tym rozdane w tysiącach egzemplarzy poradniki oraz wypełnione ankiety edukacyjne, w których ok. 76%  respondentów przyznało, że takie akcje są potrzebne.

Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3” jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne w zakresie życia seksualnego i antykoncepcji wyrażone przez młodych Polaków m.in. w badaniu CBOS – ponad 50% nie posiada wystarczającej wiedzy na ten temat. Dlatego w ramach kampanii zorganizowano tzw. Miesiąc Świadomego Rodzicielstwa. Już po raz drugi zorganizowano cykl eventów wokół szczególnych dni: Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca, aby w tym czasie przypomnieć o istotnych sprawach, które mają wpływ na ukształtowanie się szczęśliwej rodziny. Obchody Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa zainaugurowano w Białymstoku (24 maja). Kolejne akcje odbyły się  w Krakowie (31.05.), Olsztynie (7 czerwca), Łodzi (14 czerwca) i na zakończenie w Poznaniu (21 czerwca).

W 5 miastach zorganizowano happeningi świadomościowe, podczas których w kolejne niedziele na przełomie maja i czerwca młodzież mogła skorzystać z porad ekspertów: ginekologa, seksuologa, edukatora seksualnego i psychologa. Pary, które mają już za sobą decyzję o rozpoczęciu współżycia seksualnego, a także spodziewające się dziecka mogły skonsultować się z przedstawicielami szkół rodzenia z danego regionu. W tym roku realizatorzy Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa celowo mówili o obojgu rodzicach, ze względu na rosnący trend podkreślenia faktu bycia ojcem. Mężczyzna, tak samo jak kobieta, powinien czuć się odpowiedzialny za nowe życie i ponosić konsekwencje swoich zachowań. Aby poznać emocje mężczyzn, którzy nagle i niespodziewanie zostali ojcami,  w tym roku w ramach kampanii przeprowadzono badanie wśród młodocianych ojców. Jego wyniki potwierdziły potrzeby edukacyjne w zakresie podejmowania odpowiedzialnych zachowań seksualnych.

„Promujemy świadome planowanie rodziny, a więc odpowiedzialne zachowania obojga partnerów, zarówno kobiety, jak i mężczyzny, aby w przyszłości rodzicami stawali się ludzie dojrzali do decyzji o posiadaniu potomstwa” – przypomina Piotr Kalbarczyk z Towarzystwa Rozwoju Rodziny.

W trakcie pikników rodzinnych, bo taki charakter mają akcje „Kiedy 1+1=3”, specjalnie przeszkoleni edukatorzy – studenci medycyny rozdawali ankiety sprawdzające wiedzę  w zakresie antykoncepcji. W 5 miastach w quizach edukacyjnych wzięło udział ponad 2000 osób.

„Otrzymaliśmy ponad 1600 wypełnionych ankiet. Cieszy nas fakt, że ponad ¾ osób, potwierdziło w nich słuszność naszej inicjatywy. Zdajemy sobie sprawę, że to jedynie kropla w morzu potrzeb, ale w każdym mieście przekonywaliśmy się, że warto podejmować działania edukacyjne” – mówi Magdalena Bober z firmy Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o., która jest inicjatorem kampanii.

Duże zainteresowanie wzbudzała również broszura „Poradnik po antykoncepcji czyli jak świadomie planować rodzinę”. Każdy mógł zapoznać się z nią na miejscu wykorzystując ją jako pomoc w rozwiązywaniu ankiet, a także zabrać ze sobą. Wielu dorosłych wzięło broszurę, aby skorzystać z niej podczas rozmowy ze swoim dzieckiem. Namiot kampanii pełnił także funkcję rozrywkową dla najmłodszych. Animatorzy zapraszali do wzięcia udziału w tematycznych grach i zabawach oraz konkursach z nagrodami.

Specjaliści z dziedziny świadomego planowania rodziny biorący udział w kampanii jednogłośnie stwierdzili, że należy edukować nastolatków w sprawach seksu, ponieważ jest to okres, kiedy dopiero kształtuje swoją świadomość w tej kwestii.

„Nasze happeningi świadomościowe mają służyć temu, aby nie było mowy o żadnym przypadku czy pomyłce podczas inicjacji seksualnej” – mówiła ginekolog położnik, lek. med. Barbara Kocięba-Gała w Łodzi.

Ze względu na brak skutecznych i jednolitych rozwiązań w systemie edukacji nt. wiedzy dotyczącej życia seksualnego, w Polsce wciąż zdarzają się młodociane niechciane ciąże.

„Dopóki w szkołach nie będzie lekcji wychowania seksualnego w takim samym wymiarze godzin, co godzin lekcji matematyki – nic się nie zmieni. Matematyka się kończy, ale trzeba ją znać. Podobnie jest z naszą seksualnością, wiedzą na temat naszego ciała, rodzicielstwa – taka wiedza będzie nam potrzebna przez całe życie” – podkreślał ginekolog położnik, lek. med. Mirosław Moskalewicz, ekspert kampanii podczas akcji na poznańskiej Malcie.

Ze względu na wciąż istniejącą potrzebę edukacji seksualnej i nadzieje wyrażone przez uczestników eventów realizatorzy Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa planują kolejne akcje edukacyjne w przyszłym roku.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Towarzystwo Rozwoju Rodziny wspierają Kampanię jako patroni honorowi. Inicjatorem kampanii jest firma Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o. – patron świadomego rodzicielstwa.

Co mówią badania opinii?

Postawy i zachowania seksualne młodych Polaków

 1. Młodzi ludzie czerpią wiedzę nt. życia seksualnego (w tym również środków  antykoncepcyjnych) od rówieśników, kolegów – 55,4%, z Internetu – 43,9%, ze szkoły, od nauczycieli – 34,9%, z czasopism młodzieżowych – 32,6%
 2. Aż 51,7% uważa, że wiedza nt. życia seksualnego (w tym również środków  antykoncepcyjnych), jaką obecnie młodzież otrzymuje w szkole jest niewystarczająca
 3. Uważają jednak, że tę wiedzę powinni im dostarczać rodzice (opiekuni) – 72,9%, szkoła – 61,6% czy lekarz lub farmaceuta – 35,7%
 4. Trzy czwarte przyznało, że lekcje wychowania seksualnego powinny być obowiązkowe
 5. 79,9% młodych respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że brak wiedzy nt. życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych jest główną przyczyną przypadkowych ciąż nastolatek
 6. 73,2% podziela opinię, że stosowanie antykoncepcji świadczy o dojrzałości  i świadomym podejściu do kwestii planowania rodziny

Sytuacja młodocianych matek

 1. Większość uczestniczek badania przyznała z perspektywy czasu, że ich wiedza na temat życia seksualnego i środków antykoncepcyjnych nie była wystarczająca
 2. Młodociane matki przyznały, że mimo podstawowej wiedzy na ten temat nie umiały połączyć jej z praktycznym zastosowaniem albo mówiły, że brakowało im wyobraźni bądź poczucia odpowiedzialności
 3. Większość kobiet zaszła w ciążę dość szybko od momentu rozpoczęcia współżycia seksualnego (w okresie do 6 miesięcy), zdarzało się to również u progu inicjacji seksualnej
 4. Choć pojawienie się dziecka kobiety oceniały pozytywnie, głównie ze względu na zwiększenie mobilizacji życiowej, to wspomniały też o problemach i trudnościach,   o których wcześniej nie pomyślały:  trudność godzenia nauki z zajmowaniem się dzieckiem; zakończenie edukacji na niższym poziomie niż chciałyby; nowe obowiązki  i odpowiedzialność; radykalna zmiana trybu życia, brak czasu na wiele innych rzeczy, brak życia towarzyskiego; brak umiejętności ułożenia sobie życia z ojcem dziecka wynikającej  z niedojrzałości; żal, że dziecko nie ma lepszego biologicznego ojca
 5. Prawie wszystkie uczestniczki badania uważają, że dziewczyny powinny być lepiej poinformowane o życiu seksualnym. Wg nich najważniejsza rola w tym zakresie przypadać powinna rodzicom, zwłaszcza matce oraz szkole, gdzie lekcje powinny być obowiązkowe. Wiedza dostarczana w szkole jest niewystarczająca
 6. Z perspektywy doświadczeń gdyby mogły cofnąć czas, rozpoczęłyby współżycie seksualne później albo – jeśli rozpoczęłyby w tym samym wieku – stosowałyby środki antykoncepcyjne

Sytuacja młodocianych ojców

 1. Zdecydowana większość uczestników badania odpowiedziała z perspektywy czasu, że stosowałaby środki antykoncepcyjne lub skłoniła partnerkę do ich stosowania, ale połowa z nich, że nie przesunęłaby wieku inicjacji seksualnej na później, przy czym niewiele mniej liczna grupa zdecydowałaby się na taki krok
 2. Młodociani ojcowie przyznali, że źródłem edukacji seksualnej młodych Polaków są: Internet, rówieśnicy i starsi koledzy/koleżanki oraz media, co pozostaje w kontraście do pożądanych źródeł wiedzy na ten temat – edukować powinni przede wszystkim rodzice, szkoła i lekarze (ginekolodzy, seksuolodzy), psychologowie; bardzo istotny jest dla nich profesjonalizm i fachowość w przekazywaniu wiedzy, gdyż rówieśnicy nie są traktowani jako osoby wiarygodne, podobnie jak Internet i media
 3. Większość respondentów jest przekonana, że lekcje wychowania seksualnego w szkole powinny być obowiązkowe z naciskiem na konsekwencje podjęcia współżycia seksualnego
 4. Według uczestników badania młodzi ludzie w Polsce nie są wystarczająco poinformowani o życiu seksualnym człowieka i chociaż źródeł informacji jest coraz więcej to są one niepełne i brakuje im umiejscowienia w szerszym kontekście (społecznym, emocjonalnym), a także brakuje im poważnego traktowania
 5. Najważniejszymi, najczęściej wymienianymi przez respondentów sposobami zapobiegania obawom związanym z podjęciem współżycia seksualnego są edukacja i stosowanie środków antykoncepcyjnych
 6. Ciąża partnerki spowodowała, że pojawiły problemy emocjonalne: prawie połowa potrzebowała wsparcia psychicznego w tym czasie oraz inne problemy takie jak: dotkliwe poczucie utraty wolności, poczucie bezsilności, rezygnacja z planów życiowych i rozrywek, zapewnienie warunków materialnych rodzinie, połączenie nauki z pracą, zaakceptowanie „ojcostwa”
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu