Warsztaty dla pracowników naukowych

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach projektu „Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza pracowników naukowych na warsztaty pn.: „Przedsiębiorczy Uniwersytet. Modele biznesowe projektów B+R”, które odbędą się:

29 czerwca 2009 r., w godzinach 9-14 w Sopocie Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego ul. Armii Krajowej 119/121 (sala 8) oraz 30 czerwca 2009 r., w godzinach 9-14 w Poznaniu Dom Studencki „Jowita” ul. Zwierzyniecka 7 (sala A i B)

Podstawowym celem warsztatów jest zwiększenie indywidualnej przedsiębiorczości i inicjatywy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie pozyskiwania środków na badania oraz skuteczniejszego wykorzystywania możliwości współpracy pomiędzy nauką a biznesem, samorządem oraz władzami publicznymi. Część ćwiczeniowa warsztatów będzie doskonałą okazją do podniesienia umiejętności w ubieganiu się o fundusze B+R w dziedzinie nauk społecznych czy humanistycznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu