TETA edukuje studentów

Zakończyła się trzecia edycja warsztatów realizowanych w ramach umowy o współpracy pomiędzy wrocławską firmą informatyczną TETA a Politechniką Opolską.

Tematem warsztatów było „Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego w procesach gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji biznesowej na przykładzie systemu klasy ERP”. Uczestnikami warsztatów byli głównie studenci ze Studenckiego Koła Naukowego EXPERT, działającego w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PO.

– Organizacja warsztatów stanowi istotne uzupełnienie programu studiów. Studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy o nowoczesnej technologii IT, podczas rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce. Umożliwia to studentom zdobycie nowych doświadczeń. Zdobyte umiejętności, potwierdzone certyfikatem, są istotnym atutem w postępowaniu rekrutacyjnym, w firmach korzystających z tej klasy systemów – podkreśla pani dr inż. Dominika Biniasz opiekun SKN EXPERT.

Młodzi naukowcy podczas zajęć laboratoryjnych mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem procesów logistyczno-produkcyjnych obsługiwanych w systemach klasy EPR autorstwa wrocławskiej spółki. Istotnym elementem warsztatów było przedstawienie przyszłym inżynierom zagadnień finansowych i ich powiązania z obszarem logistyczno-produkcyjnym, w czym specjalizuje się bezpośredni organizator warsztatów – firma SIR Systemy Informacyjne Rachunkowości, wieloletni partner biznesowy TETY.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu