Mulitimedialny kurs do nauki języka migowego: 12 scenek!

Dzięki inicjatywnie portalu słuchowisko.net powstała bezpłatna multimedialna aplikacja do nauki języka migowego. Aplikacja powstała z myślą o usprawnieniu komunikacji między osobami słyszącymi a niesłyszącymi. Składa się z 12 scenek z życia codziennego.

Multimedialny kurs w postaci aplikacji wideo został stworzony na prośbę wielu osób słyszących, chcących nauczyć się podstaw języka migowego oraz w celu usprawnienia kuminikacji, zwłaszcza w takich miejscach jak urząd, gabinet lekarski, bank, itd. Aplikacja jest udostępniana bezpłatnie wyłącznie na portalu www.sluchowisko.net.

Na stronie portalu dostępne są już wszystkie scenki. Część z nich są o charakterze nieoficjalnym, takie jak: Zaproszenie na spotkanie, dzięki którym dowiemy się jak zamigać słowa np.: „kino”, „teatr”, „kawa” czy „kawiarnia”, czy scenkę O sobie, która nauczy nas podstawowych zwrotów o sobie samym: jak mamy na imię, ile mamy lat, czy mamy męża, dzieci, oraz jakie mamy hobby. Scenka Transport w mieście nauczy nas migania np. „czy daleko stąd do centrum?” oraz odpowiedzieć jak do niego dojechać.

Aplikacja zawiera 4 scenki o charakterze oficjalnym. Specjalnie z myślą o urzędnikach, którzy na co dzień pracują z interesantami, powstała scenka W urzędzie. Przy jej pomocy, urzędnik może się nauczyć tak podstawowych zwrotów oraz słów w języku migowym, jak „posiadać wykształcenie i kwalifikacje”, „wypełnić ankietę”, „proszę się zgłosić do okienka…”, „rejestracja”, „szukam pracy”, „jestem bezrobotna”, „zasiłek dla bezrobotnych” itp. Dodatkowo zapoznanie się z alfabetem, cyframi oraz datami umożliwi komunikację z głuchymi i niedosłyszącymi interesantami na podstawowym poziomie oraz zmotywuje urzędników do dalszej nauki języka migowego. Podobnie scenki W banku, Rozmowa o pracę oraz U lekarza pomoże przyswoić takie zwroty jak: „założyć konto w banku”, „dokonywać przelewów”, „oczekiwania finansowe”, „pracodawca”, „szkolenie zawodowe”, „boli mnie gardło”, „ciśnienie w normie”, „przepisać receptę”, „zwolnienie lekarskie”.

Kurs języka migowego wychodzi naprzeciw osobom niesłyszącym, które chcą załatwić coś w urzędzie, a niejednokrotnie spotykają na komunikacyjne przeszkody. Prawo unijne w tym zakresie mówi o umiejętności porozumiewania się w języku migowym urzędników samorządowych i rządowych oraz pracowników administracyjnych innych instytucji, jak szpitale, banki czy szkoły.

Kurs zawiera znaki migowe naturalnego Polskiego Języka Migowego (PJM) opartego na gramatyce wizualno-przestrzennej, używane w codziennej komunikacji przez osoby niedosłyszące. PJM w większości naśladuje w sposób obrazowy kształty rzeczy lub nadaje intuicyjny, zakorzeniony w kulturze kształt abstrakcyjnym pojęciom.

Aplikacja powstała dzięki sponsorowi, producentowi nowoczesnych aparatów słuchowych – firmy Oticon oraz patronowi tego projektu –  Instytutowi Głuchoniemych w Warszawie.

Firma Oticon angażuje się w wiele akcji społecznych, na rok 2009 zaplanowano szereg działań wychodzących naprzeciw środowisku ludzi słabo słyszących. Przeprowadzone zostały już akcje bezpłatnego badania słuchu w domach dziecka. W drugiej połowie roku planowany jest zakup materiałów edukacyjnych do szkół oraz spotkania specjalistów z rodzicami na temat problemów słuchu oraz wiele innych akcji.

Podczas całego etapu przygotowań do realizacji aplikacji odbywały się konsultacje z osobami niedosłyszącymi z Instytutu Głuchoniemych, które nadzorowały i czuwały nad poprawnością przygotowania scenek.

Więcej informacji na www.sluchowisko.net

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu