LANXESS podnosi poziom badań i rozwoju

Grupa zajmująca się chemicznymi środkami specjalistycznymi LANXESS AG podnosi poziom swojej działalności badawczo-rozwojowej. Obecnie około 200 ekspertów firmy przedstawi swoje najnowsze projekty na drugim firmowym Dniu Innowacji. „Innowacja jest kluczowym warunkiem osiągnięcia przez firmę zrównoważonego, długofalowego sukcesu, szczególnie w tak trudnych gospodarczo czasach. Dlatego właśnie zwiększyliśmy tegoroczny budżet inwestycyjny do około 110 milionów Euro, czyli o 10 procent w porównaniu do roku 2008”, podaje członek Zarządu LANXESS AG, Werner Breuers, który podkreśla jak ważne są dla firmy badania i rozwój. Wydatki na badania w LANXESS zostały już wcześniej znacznie podniesione w 2008r.

Nowa centralna funkcja grupy „Innowacje”

Na początku tego roku grupa zajmująca się chemicznymi środkami specjalistycznymi utworzyła również niezależną funkcję grupy „Innowacje” do scentralizowanej koordynacji swoich działań badawczo-rozwojowych. Przy ścisłej współpracy z biznesowymi jednostkami produkcji LANXESS zespół w sile ok. 30 osób działa jako „centrum innowacji”, którego zadaniem jest rozwój optymalnych procesów produkcji, nowych produktów i nowych zastosowań.

Minister ds. badań, Andreas Pinkwart, wręcza Nagrody za Innowacje

Na zakończenie Dnia Innowacji Adreas Pinkwart, Minister Nadrenii Północnej-Westfalii ds. Innowacji, Nauki, Badań i Technologii, wręczy wybitnym zespołom rozwojowym „Nagrody za Innowacje LANXESS”. „W zastałych obecnie czasach kryzysu jest mi szczególnie miło nagradzać osoby, które wykazują się ogromnym duchem innowacji”, powiedział Pinkwart. „Chodzi o to, aby z kryzysu wyjść silniejszym i z nowymi pomysłami – zarówno dla LANXESS jak i dla Nadrenii Północnej-Westfalii. Naszym celem jest uwolnienie sił twórczych, które pozwolą nam bez szwanku przetrwać te niespokojne gospodarczo czasy. Przemysł jest tutaj siłą napędową, a zadaniem polityków jest udzielanie pomocy, aby mógł on funkcjonować bez problemów – dla ogólnego dobra”, dodał.

Innowacje w zakresie gumy będą znakiem stulecia

Guma syntetyczna jest wyraźnie widoczna wśród ponad 40 projektów przedstawionych podczas Dnia Innowacji. Ten zaawansowany technicznie materiał wynaleziony 100 lat temu nadal dysponuje dużym potencjałem w zakresie innowacji. Nowe funkcjonalne gumy styrenowo-butadienowe opracowane przez jednostkę biznesową ds. wysokiej jakości gum butadienowych odpowiadają za poprawę wszystkich trzech kluczowych właściwości najnowocześniejszych opon: niski opór obrotowy, niski poziom ścierania i dobra przyczepność na mokrej drodze. Osiągnięcie to jeszcze bardziej umacnia pozycję firmy LANXESS jako czołowego producenta gumy syntetycznej na skalę globalną. Pod koniec maja LANXESS otworzył nową sekcję ośrodka badawczo-rozwojowego wysokiej jakości gumy w Qingdao w Chinach. Opracowywane tam będą specjalnie dostosowane i innowacyjne produkty na dynamicznie rozwijający się azjatycki rynek gumowy.

Nowy filtr arsenowy do wody pitnej i innowacyjna ochrona skór

Kolejny przykład projektu pochodzi z jednostki biznesowej ds. żywicy jonowymiennej, która opracowuje nową żywicę jonowymienną do selektywnego usuwania arsenu z wody pitnej. Taki pomysł na produkt umożliwia przestrzeganie limitu zawartości arsenu w wodzie pitnej ustalonego przez Światową Organizację Zdrowia na poziomie 10 mikrogramów na litr na całym świecie. Osiągnięcie firmy LANXESS znacznie przyczynia się do poprawy jakości wody pitnej.

A jednostka biznesowa ds. skór przedstawi nową technologię, która zapewnia skórom długotrwałą ochronę przed zabrudzeniem. Nowy wachlarz produktów opartych na wodzie sprawia, że skóry stają się odporne na czyszczenie bez szkody dla kluczowych cech funkcjonalnych – przełom ten wysuwa firmę LANXESS na prowadzenie w zakresie technologii produkcji skór.

110 projektów badawczych ukończonych w 2008r.

Dzień Innowacji jest częścią kampanii skupionej na badaniach i rozwoju prowadzonych w firmie LANXESS. Dzięki ukierunkowanym inwestycjom tylko w zeszłym roku grupa zajmująca się chemicznymi środkami specjalistycznymi zrealizowała 110 projektów badawczo-rozwojowych, a około 100 projektów jest obecnie w trakcie realizacji. W chwili obecnej ponad 450 osób pracuje nad nowymi pomysłami w ośrodkach badawczych grupy zajmującej się chemicznymi środkami specjalistycznymi na całym świecie. Liczba ta jest o 11 procent wyższa niż w roku 2007, a ma ona nadal wzrastać. Większość wydziałów badawczo-rozwojowych firmy LANXESS nadal znajduje się w Europie – głównie w Niemczech, Francji, Belgii i we Włoszech. Pracuje w nich prawie 350 osób. Między 2006 a 2008r. liczba przyznanych nowych patentów wzrosła poczwórnie, a łącznie Grupa posiada obecnie około 6.300 patentów. Kluczowym priorytetem innowacji w LANXESS jest ich wydajność kosztowa. „Naszym celem jest jak najszybsze przełożenie wszystkich innowacji i ulepszeń na produkty możliwe do sprzedaży na rynku. W ciągu dwóch lat planujemy przygotować do wypuszczenia na rynek 80 procent obecnych projektów badawczo-rozwojowych”, wyjaśnia Breuers.

Współpraca z czołowymi uniwersytetami i instytutami

LANXESS współpracuje z wieloma uniwersytetami i instytutami badawczymi na całym świecie – w tym znane MIT w Bostonie, Uniwersytet w Szanghaju i Uniwersytet Technologiczny w Aachen. Zapewnia to firmie dostęp do podstawowych badań we wszystkich koniecznych dziedzinach jak kataliza, badania w zakresie materiałów i nanotechnologia. Członkowstwo w wielu różnych organizacjach i komitetach badawczych również stanowi element kultury innowacji firmy LANXESS. Przykładowo, grupa zajmująca się chemicznymi środkami specjalistycznymi współpracuje z grupą roboczą Ministerstwa Innowacji, aby połączyć zasoby innowacyjne Nadrenii Północnej-Westfalii z VCI (niemieckie stowarzyszenie przemysłu chemicznego) oraz CLIB2021 (klaster biotechnologii przemysłowej).

  1. Budżet badawczo-rozwojowy grupy zajmującej się chemicznymi środkami specjalistycznymi na rok 2009 został podniesiony o 10 procent
  2. Liczba pracowników personelu badawczo-rozwojowego wyższa o 11 procent w porównaniu do 2007r.
  3. 200 ekspertów firmy przedstawiło swoje projekty podczas drugiego Dnia Innowacji
  4. Minister Nadrenii Północnej-Westfalii ds. badań, Andreas Pinkwart wręcza „Nagrody za Innowacje LANXESS” dla wybitnych zespołów rozwojowych
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu