Kolejne SFI w mBanku

mBank piąty raz w tym roku rozszerza ofertę Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych (SFI). Od 23 czerwca 2009 roku Klienci mBanku mogą za pośrednictwem platformy SFI nabywać również jednostki BPH Subfundusz Akcji Globalny  i BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1, zarządzane przez BPH TFI. Obecnie mBank oferuje Klientom dostęp do aż 226 krajowych i zagranicznych Funduszy Inwestycyjnych.  

Od 23 czerwca 2009 r. na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku, dostępne są fundusze zarządzane przez BPH TFI:

  • BPH Subfundusz Akcji Globalny
  • BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1

BPH Subfundusz Akcji Globalny adresowany jest do Inwestorów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1 przeznaczony jest dla osób ceniących sobie przede wszystkim bezpieczeństwo zainwestowanych środków, a jednocześnie zainteresowanych uzyskaniem wyższych dochodów w przypadku dobrej koniunktury na rynku akcji.

Minimalna kwota pierwszej wpłaty do subfunduszy wynosi 1000 PLN, kwota kolejnej wpłaty to 100 PLN.

Z usług Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku korzysta już 450 tys. osób. Obecnie poprzez platformę można nabyć 226 funduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej a oferta jest stale rozszerzana.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA należy do grupy General Electric Company – jednej z największych pod względem kapitalizacji rynkowej korporacji na świecie, która od ponad stu lat jest notowana na nowojorskiej giełdzie. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. BPH TFI SA wyznacza kierunki rozwoju branży, oferując pełną gamę funduszy spełniających oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. BPH TFI SA jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku to wygodne oraz efektywne narzędzie pozwalające lokować środki pieniężne w fundusze inwestycyjne. Poprzez połączenie usługi inwestycyjnej z rachunkiem eKONTO, osoby korzystające z Supermarketu mają stały dostęp do systemu transakcyjnego i mogą w dowolnej chwili bezpłatnie dokonać zlecenia nabycia, konwersji lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu