Inicjatywa DB Schenker w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi • “Lighthouse projects” wyznaczają nowe kierunki w logistyce

DB Schenker zainaugurował proekologiczną inicjatywę mającą na celu walkę z globalnym ociepleniem. Tym samym grupa umocni swoją pozycję dostawcy usług transportowych i logistycznych przyjaznych środowisku. „Firmy, które realizują wiele przewozów, ponoszą również odpowiedzialność za stan środowiska. Zatem jeśli dziś czegoś nie zrobimy, pewnego dnia koszty wyrządzonych szkód znacznie przewyższą koszty obecnego kryzysu gospodarczego” – powiedział dr Norbert Bensel, Dyrektor Generalny DB Schenker. „Z naszymi projektami w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi będziemy optymalizować emisję dwutlenku węgla zarówno po naszej, jak i po stronie naszych klientów”.

Poprzez inaugurację „Lighthouse projects” z czterema inicjatywami: „Zielone Sieci Logistyczne”, „Zielona Droga”, „Zielone Produkty Kolejowe” oraz „Zielone Terminale”, DB Schenker stanie się pionierem w sektorze logistyki. Równocześnie wniesie znaczny wkład do „Ekoprogramu DB” – programu Grupy DB, mającego na celu walkę z globalnym ociepleniem. Na tej podstawie DB ograniczy emisję dwutlenku węgla na całym świecie w stosunku do wolumenu transportu o kolejne 20% w latach 2006 – 2020.

Nowością jest wprowadzenie na rynek europejskich usług przewozów kolejowych wolnych od emisji dwutlenku węgla pod hasłem „Zielony Produkt Kolejowy”. Na życzenie klienta, energia niezbędna do transportu towarów, może zostać zastąpiona przez energię pochodzącą z odnawialnych źródeł w Niemczech. Odpowiednie obliczenia dokonywane są przy pomocy internetowego narzędzia EcoTransIT. Wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych do sieci Deutsche Bahn, pozwala całkowicie uniknąć emisji dwutlenku węgla podczas transportu realizowanego dla klienta. Ponoszone w związku z tym koszty tylko w nieznacznym stopniu wpływają na podwyższenie ceny produktu.

Podstawę projektu „Zielone Sieci Logistyczne” stanowi gęsta sieć międzynarodowych połączeń DB Schenker, obejmująca wszystkie rodzaje transportu na całym świecie, w tym samochody ciężarowe, przewozy realizowane drogą kolejową, morską oraz lotniczą. DB Schenker łączy zalety każdego modułu transportu, by zaoferować swoim klientom atrakcyjny cenowo oraz jak najbardziej przyjazny środowisku produkt końcowy. Inteligentne rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu różnych modułów transportu, łączy m.in. elastyczność przewozów drogowych z konkurencyjnym cenowo i energooszczędnym transportem kolejowym. W DB Schenker kwestia ochrony środowiska poruszana jest przed doborem rodzaju środka transportu. Specjaliści DB Schenker w dziedzinie ochrony środowiska prowadzą szczegółowe obliczenia emisji dwutlenku węgla, a także proponują sposoby jego ograniczenia. Na stronie www.dbschenker.com/ecotransit klienci mogą przeprowadzić analizę, na którejkolwiek europejskiej trasie oraz przy wykorzystaniu jakiegokolwiek rodzaju transportu.

„Zielona Droga” jest projektem łączącym wszystkie prowadzone działania, których wynikiem ma być zrównoważony drogowy transport lądowy. Zanieczyszczenie środowiska na skutek przewozów drogowych może być ograniczone poprzez zastosowanie wielu różnych ekologicznych rozwiązań. Należą do nich np. szkolenia dla kierowców samochodów ciężarowych w zakresie energooszczędnej jazdy, zwiększenie stopnia wykorzystania przewozów kolejowych w europejskim transporcie lądowym, optymalizacja wypełnienia samochodów ciężarowych, stopniowa modernizacja floty pojazdów oraz użycie ulepszonych paliw.

W dalszej perspektywie, DB Schenker zamierza również ograniczyć emisję dwutlenku węgla w swoich centrach logistycznych i terminalach. W tym celu

DB Schenker uruchomił projekt „Zielone Terminale”. Jego celem jest zwiększenie wydajności energetycznej oraz redukcja emisji dwutlenku węgla w już istniejących terminalach i magazynach, ale także kontrola i wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań w nowych obiektach oraz podczas modernizacji już istniejących budynków.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu