EM LAB – 8 mln zł na buy back

Do 8 mln zł zamierza wydać EM LAB na skup akcji własnych. Zgodę na buy back wyrazili akcjonariusze na wczorajszym walnym zgromadzeniu spółki. Skup akcji może stanowić etap w procesie przygotowania spółki do zapowiadanej wcześniej konsolidacji rynku.

Za tę kwotę spółka może nabyć maksymalnie 20 % akcji, tj. do 2,2 mln papierów. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 11 134 880 mln akcji.

– Obecna wycena rynkowa firmy jest dużo niższa, niż wynikałoby to z jej wyników finansowych. EM LAB rozwija się dynamicznie, jest spółką opartą na trzech solidnych liniach biznesowych, wypracowującą zysk. Skup akcji jest dobrą formą lokaty kapitału i sposobem na dużo tańsze niż w transakcji gotówkowej sfinansowanie planowanych akwizycji.”– powiedział Julian Kozankiewicz, Prezes EM LAB S.A.

We wtorek, akcje spółki kosztowały 1,59 zł. EM LAB może nabywać własne akcje nie dłużej niż do 24 czerwca 2014 r. Walne ustaliło również cenę maksymalną na poziomie 3,60 zł, biorąc pod uwagę wartość godziwą przedsiębiorstwa. W kasie spółki znajduje się 4 mln zł, pozyskane z emisji oraz wypracowany zysk za lata 2007-2008.  W ostatnich dniach EM LAB został wyróżniony przez inwestorów, którzy wybrali spółkę  do grona 25 najbardziej innowacyjnych spółek na rynku NewConnect.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu