W Warszawie o nowych perspektywach w reumatologii

19 czerwca w Warszawie, w hotelu Sheraton odbyła się IV konferencja medyczna z cyklu: „Kogo leczyć – jak finansować?”. Konferencja ta była poświęcona nowym perspektywom w reumatologii. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, Senator Władysław Sidorowicz oraz dr Jacek Paszkiewicz – Prezes Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównym organizatorem konferencji jest Piotr Rykowski, dyrektor Communication Alliance.

– Program konferencji skierowany jest do pracowników administracji państwowej, służby zdrowia oraz stowarzyszeń pacjentów – mówi Piotr Rykowski, dyr. Communication Alliance. Z ramienia NFZ wykłady przedstawili  z-ca dyr. DGL Centrali NFZ mgr Andrzej Śliwczyński oraz dr Piotr Marusza, Główny Specjalista DGL Centrali NFZ. Najważniejszym tematem piątkowej konferencji, były Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) – wzorowane na brytyjskim rozwiązanie, pozwalające na efektywniejsze rozliczanie świadczeń w systemie ochrony zdrowia oraz koordynację działań poszczególnych instytucji w leczeniu pacjentów wymagających podobnej z klinicznego punktu widzenia opieki. Profesor dr hab. Witold Tłustochowicz – znany klinicysta oraz przewodniczący Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego omówił proponowane zmiany do wprowadzenia w JGP. Najczęściej popełniane błędy i problemy w rozliczaniu świadczeń w reumatologii przedstawił dr Jacek Bozio, wybitny ekspert z zakresu rynku medycznego, dyrektor zarządzający Kancelarii Doradczej R.P. Janiszewski. Omówiony zostały także m.in. najnowszy rejestr pacjentów z chorobami reumatycznymi. – Rejestr na pewno jest sporym sukcesem NFZ, wymaga jednak pewnych poprawek – powiedział Piotr Rykowski, dyrektor Communication Alliance i organizator konferencji.

Moderatorem spotkania była pani Edyta Grabowska-Woźniak, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej NFZ. Patronat naukowy nad konferencją objęła Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu