Naukowiec biznesmenem, czyli jak Anioły Biznesu wspierają przedsiębiorczych naukowców

przez | 24/06/2009

Większości naukowców w Polsce trudno jest zbudować biznes na swojej wiedzy i nawet najbardziej innowacyjnych pomysłach. Zwykle główną barierą są wysokie koszty i ryzyko, których banki nie są skłonne ponieść oraz brak wiedzy biznesowej pomysłodawców. Twórca Apeiron Synthesis dr Michał Bieniek pokazał jednak, że na nauce można zarabiać.  

Niestety w Polsce nadal nie ma infrastruktury dla młodych, nowoczesnych firm, które chcą skomercjalizować osiągnięcia naukowe. Nie robi się też wiele by to zmienić – mówi dr Bieniek.

Całość była trochę dziełem szczęśliwego zbiegu okoliczności. Przedstawicieli Lewiatan Business Angels spotkałem podczas targów start-upów w kwietniu 2008. Opowiedziałem im o moim projekcie, kupili wizję rozwoju i tak zaczęła się „przygoda” z LBA – opisuje swoje początki w biznesie dr Michał Bieniek.

Apeiron Synthesis jest przykładem start-up’u komercjalizującego najnowocześniejsze rozwiązania w obszaru chemii (metateza olefin), dzięki którym powstają związki chemiczne m. in. dla przemysłu farmaceutycznego. Firma powstała dzięki wsparciu Lewiatan Business Angels.

Dr Bieniek widząc coraz większe zainteresowanie firm z branży farmaceutycznej i chemicznej stosowaniem tych związków zdecydował się znaleźć inwestora, który wesprze go nie tylko finansowo, ale również koncepcyjnie, w stworzeniu biznesu o wielkim potencjale. Wartość bowiem światowego rynku w tym zakresie szacowana jest na około 1,5 mld USD (dynamika wzrostu około 9 -10% rocznie).

Kiedy zwróciłem się do LBA miałem jedynie wizję utworzenia i rozwoju firmy, biznesowo byłem w „lesie”. W LBA otrzymałem całe niezbędne wsparcie, aby opracować projekt, razem tworzyliśmy biznes plan, model biznesowy oraz opracowaliśmy najlepszą drogę rozwoju firmy. Bez wsparcie jakie tam otrzymałem, pracując już z konkretną osobą, która uwierzyła w wizje rozwoju firmy, tak szybki i dynamiczny jej rozwój nie byłby możliwy – mówi dr Bieniek.

Katalizator metatezy to związek chemiczny, który może być stosowany m.in. do produkcji leków. Używa się go do syntezy – czyli zamiany jednych związków w drugie. Takimi katalizatorami interesują się firmy, które poszukują leków na choroby, na które dotychczas nie było lekarstwa (np. wirusowe zapalenie wątroby typu C). Badanie nad katalizatorami są prowadzone od kilku lat w zespole prof. Karola Greli (Instytut Chemii Organicznej PAN oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego).

Strategia firmy Apeiron Synthesis przewiduje skupienie się głównie na produkcji i sprzedaży katalizatorów dla firm farmaceutycznych i chemicznych. Według Chemical & Engineering News największy potencjał wzrostu posiada właśnie metateza olefin, która dotychczas była domeną aplikacji akademickich. Na większą skalę przemysł rozpoczął wprowadzać tę technologię dopiero w ostatnich latach, po przyznaniu Nagrody Nobla w 2005 za osiągnięcia właśnie w tym obszarze. Rynek ten wciąż się tworzy i jest na nim miejsce dla nowych, wysoko wyspecjalizowanych graczy. Apeiron Synthesis widzi tu swoją szansę, szczególnie iż posiada silny zespół oraz doskonałe zaplecze techniczne. Jednym z dowodów wielkiego potencjału tego rozwiązania jest fakt, że Apeiron Synthesis jako jedyna firma w Europie dostała się do ścisłego finału konkursu Entrepreneurship Challenge w Berkley w 2008 roku.

Zbyt niski poziom zaangażowania środków niepublicznych, przede wszystkim przedsiębiorstw to powód tak słabej kondycji komercjalizacji nauki w Polski. Przyczyn niedostatecznego zaangażowania sektora prywatnego w działalność i finansowanie sfery B+R należy szukać m.in. w wysokich kosztach oraz istotnym ryzyku tego typu działań. Szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), które dominują w polskiej gospodarce, brakuje własnych środków na działalność badawczo-rozwojową. Równocześnie banki niechętnie udzielają im kredytów na tego rodzaju projekty, traktując kredytowanie sektora MSP jako ryzykowne i kosztowne w obsłudze (duża liczba drobnych działań), dlatego też nieopłacalne. Brakuje też funduszy kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) inwestujących w małe projekty, które w wielu krajach stanowią istotny instrument wdrażania działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do praktyki gospodarczej. Działalność Aniołów Biznesu i wspieranie przez nich przedsiębiorczych naukowców daje dużą szansę dla biznesowego rozwoju zdobyczy polskiej nauki.