Konferencje Związku Miast Polskich

25 czerwca, godz. 12.00 (OSiR, ul. Polna 7a) odbędzie się konferencja pn.:„Rozwój monitoringu miast, gmin i powiatów w Polsce”. Będzie ona poświęcona wynikom badań Systemu Analiz Samorządowych (SAS), który mierzy koszty i jakość usług świadczonych przez samorządy. Podczas spotkania współpracujący ze Związkiem eksperci, zaprezentują wnioski ze swoich badań, m.in. dotyczące nowych dziedzin, takich jak zrównoważony rozwój, finanse jednostek samorządu terytorialnego, usługi komunalne oraz komunalna gospodarka mieszkaniowa.

26 czerwca, godz. 11.00 (sala kolumnowa Sejmu RP, ul. Wiejska 6) odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Prezydentów i Burmistrzów, której patronuje Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, poseł Bronisław Dutka. Tematem konferencji będzie „Polityka miejska – stan i potrzeby”. Podczas obrad obecny będzie Jarosław Maćkowiak, Sekretarz m.st. Warszawy.

Po raz pierwszy pojawiła się szansa na wprowadzenie polityki miejskiej do polskiego systemu prawnego. W projekcie ustawy zarysowano jej kształt na poziomie rządowym oraz zaproponowano narzędzia lokalne i subregionalne. Podczas spotkania zaprezentowane będą także założenia ustawy o rewitalizacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu