Investors Dom Maklerski doradza

przez | 24/06/2009

Investors Dom Maklerski SA powstał z inicjatywy osób, które kilka lat wcześniej założyły Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i zarządzają funduszami inwestycyjnymi. W styczniu 2009 roku w skład Zarządu Investors DM weszli Jakub Bartkiewicz i Michał Meller, którzy wcześniej byli  właścicielami i zarządzającymi firmy FAS Polska. Obecnie Jakub Bartkiewicz pełni funkcję prezesa zarządu Domu Maklerskiego.

Zespół Investors DM stanowią w znaczącej części osoby zatrudnione wcześniej w  FAS Polska, wyspecjalizowanej w doradztwie dla przedsiębiorstw. Wcześniej FAS Polska współpracował również z Investors TFI doradzając w transakcjach na rynku pozagiełdowym i współzarządzając inwestycjami rynku niepublicznego funduszu Investor LBO FIZ.

Aktualnie działalność Investors Domu Maklerskiego koncentruje się na:

  • pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw na rynku publicznym lub niepublicznym,
  • doradztwie i obsłudze finansowej przedsiębiorstw (corporate finance),
  • oferowaniu papierów wartościowych w ramach ofert publicznych i prywatnych,
  • zarządzaniu portfelem inwestycyjnym funduszu Investor LBO FIZ.

Oto jedne z wielu projektów Investors Dom Maklerski w zakresie doradztwa finansowego:

Doradztwo finansowe przy przejęciu przez spółkę giełdową Arteria SA spółek Gallup oraz Trimtab. Arteria zarządza multikanałową platformą sprzedaży do wynajęcia. Ten model działalności biznesowej prowadzony na polskim i europejskim rynku usług oferuje zaawansowane i w pełni zintegrowane rozwiązania w obszarze szeroko pojętego outsourcing’u i wsparcia sprzedaży.

Kolejny projekt, realizowany przez Dom Maklerski w konsorcjum z Executive Networks Polska,  dotyczy doradztwa przy sprzedaży należącej do KGHM Ecoren Walcowni Metali „Łabędy” SA w Gliwicach.

Jan Mazurek