AVAYA I IBM rozszeżają współpracę w obrszarach Unified Communication oraz zabezpieczeń

Firmy Avaya i IBM poinformowały o rozszerzeniu współpracy w celu udostępnienia przedsiębiorstwom i instytucjom rządowym na całym świecie ujednoliconych rozwiązań komunikacyjnych, które uzyskały certyfikaty bezpieczeństwa Avaya. Obydwie firmy zamierzają także zająć się upowszechnieniem nowej architektury UC firmy Avaya — Avaya Aura — która zostanie włączona do dotychczasowych usług konwergentnej komunikacji IBM.

W ramach tego rozszerzonego sojuszu partnerzy będą wspólnie dostarczać rozwiązania Unified Communications, które usprawnią działanie kluczowych systemów komunikacyjnych. Zapewnią one szybki zwrot z inwestycji i zwiększą produktywność umożliwiając użytkownikom komunikowanie się w dowolnym miejscu i czasie, bez względu na używane urządzenia i typ sieci. Ponadto firma Avaya wydała certyfikaty zgodności opracowanych przez IBM Internet Security Systems produktów Proventia GX 5208 i Proventia Management SiteProtector SP1001 ze swoimi rozwiązaniami telefonii IP. Pozwala to IBM oferować kompleksową ochronę przed włamaniami do systemu komunikacyjnego opartego na architekturze Avaya Aura.

Aktualnie IBM i Avaya dostarczają ujednolicone rozwiązania komunikacyjne i telecentra, które zaspokajają potrzeby klientów we wszystkich branżach. Stosowane są przez czołowe firmy na całym świecie, w tym linie lotnicze Shanghai Airlines nawiązujące dzięki rozwiązaniom UC Avaya bliskie i regularne relacje z klientami, które pozytywnie wpływają na ich zadowolenie w całym cyklu sprzedaży. Wykorzystują do tego zintegrowane rozwiązanie Customer Relationship Management Contact Center, które konsoliduje różne obszary działalności firmy – telecentra, komputery agentów, aplikacje do planowania i bazy danych.

Dzięki najlepszym w branży funkcjom rozwiązań IBM ISS i Avaya, firmy mają możliwość aktywnego zapobiegania takim atakom, jak odmowa lub przerwanie świadczenia usług, wyłudzanie danych (phishing) w trakcie rozmów VoIP, podsłuchiwanie transmisji, szkodliwe oprogramowanie czy ogólne zakłócenia w prowadzeniu działalności. Rozwiązania te mogą ułatwić klientom ocenę potrzeb w zakresie bezpieczeństwa oraz ochronę i naprawę w przypadku awarii, a w razie potrzeby także outsourcing zabezpieczeń sieciowych.

IBM ISS jest aktywnym partnerem firmy Avaya w projektowaniu rozwiązań, pracującym nad zapewnieniem zgodności operacyjnej z jej technologią. Daje to klientom większe korzyści z inwestycji w sieci tej firmy. Silna pozycja IBM w obszarach badań, produktów i usług stanowi solidną podstawę prewencyjnego podejścia do bezpieczeństwa i daje klientom firmy Avaya elastyczne możliwości wyboru metody wprowadzania kluczowych technologii zabezpieczeń — przez bezpośrednie zakupy produktów, zarządzanych usług zabezpieczających lub za pośrednictwem operatorów sieci.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu