UseLab jako partner w projekcie tworzenia narzędzi diagnostycznych dla polskiej edukacji

2 kwietnia 2009 r.  UseLab, rozpoczął prace przy trzyletnim Projekcie „Talent Game” – metodyka i narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem UseLab w tym projekcie była praca w zespole naukowym, operacjonalizacja zmiennych, przeprowadzenie standaryzacji i normalizacji oraz stworzenie narzędzia diagnostycznego.

Jednym z najciekawszych i najważniejszych rezultatów projektu będzie narzędzie diagnozy – przygodowa gra komputerowa dla 3 grup wiekowych 6+, 12+, 16+. W ramach projektu powstanie innowacyjna metodyka oraz narzędzia modelujące proces planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów.

Liderem przedsięwzięcia jest firma IDEA! Management Consulting, (http://www.idea-mc.pl), zaś partnerami UseLab i firma Frontier. W projekcie bierze udział kadra naukowa z wiodących uczelni w tym UW, SWPS i SGH.

Głównym celem projektu jest poprawa samoświadomości uczniów i jakości doradztwa zawodowego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu