Ruszył serwis „Dzieciństwo bez przemocy”

przez | 23/06/2009

Pod adresem www.dziecinstwobezprzemocy.pl ruszył nowy serwis poświęcony ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”, której celem jest przeciwdziałanie stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci. Za stworzenie serwisu, odpowiada 3e Software House & Interactive Agency.

Strona pełni rolę informacyjną – zawiera materiały dla rodziców i profesjonalistów dotyczące wychowywania dzieci bez bicia, można też za jej pośrednictwem zapoznać się z materiałami promującymi kampanię w mediach  – serwis udostępnia spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, broszury itp. Istotnym elementem serwisu jest moduł pozwalający na rejestrację organizacji i instytucji jako ambasadorów kampanii. Będą oni realizować lokalne działania skierowane do rodziców. Trafią do nich wysokonakładowe materiały edukacyjne promujące wychowanie bez bicia oraz oferta szkoleń i wsparcia.

– Współpracujemy z Agencją 3e od wielu lat. Rozwiązania, które proponują zapewniają nam szybkość i prostotę edycji serwisów, a także łatwy dostęp do zbieranych danych. Dla tego prace związane ze stworzeniem serwisu akcji „Dzieciństwa bez przemocy” zleciliśmy właśnie 3e – mówi Marta Skierkowska specjalista ds. PR w Fundacji Dzieci Niczyje.

Organizatorami akcji są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem kampanii jest Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia IPZ, a patronuje jej PARPA, która osiem lat temu zainicjowała pierwszy etap „Dzieciństwa bez przemocy”.

W ramach wieloletniej współpracy z FDN, 3e Software House & Interactive Agency zrealizowała takie projekty jak: Strona kampanii „Dziecko w Sieci”, serwis FDN, czy serwis informacyjny HelpLine.