Ruszył serwis „Dzieciństwo bez przemocy”

Pod adresem www.dziecinstwobezprzemocy.pl ruszył nowy serwis poświęcony ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”, której celem jest przeciwdziałanie stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci. Za stworzenie serwisu, odpowiada 3e Software House & Interactive Agency.

Strona pełni rolę informacyjną – zawiera materiały dla rodziców i profesjonalistów dotyczące wychowywania dzieci bez bicia, można też za jej pośrednictwem zapoznać się z materiałami promującymi kampanię w mediach  – serwis udostępnia spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, broszury itp. Istotnym elementem serwisu jest moduł pozwalający na rejestrację organizacji i instytucji jako ambasadorów kampanii. Będą oni realizować lokalne działania skierowane do rodziców. Trafią do nich wysokonakładowe materiały edukacyjne promujące wychowanie bez bicia oraz oferta szkoleń i wsparcia.

– Współpracujemy z Agencją 3e od wielu lat. Rozwiązania, które proponują zapewniają nam szybkość i prostotę edycji serwisów, a także łatwy dostęp do zbieranych danych. Dla tego prace związane ze stworzeniem serwisu akcji „Dzieciństwa bez przemocy” zleciliśmy właśnie 3e – mówi Marta Skierkowska specjalista ds. PR w Fundacji Dzieci Niczyje.

Organizatorami akcji są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem kampanii jest Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia IPZ, a patronuje jej PARPA, która osiem lat temu zainicjowała pierwszy etap „Dzieciństwa bez przemocy”.

W ramach wieloletniej współpracy z FDN, 3e Software House & Interactive Agency zrealizowała takie projekty jak: Strona kampanii „Dziecko w Sieci”, serwis FDN, czy serwis informacyjny HelpLine.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu