Pięć miesięcy roku na dużym zysku

Spółka audytorsko-księgowa z rynku NewConnect Auxilium S.A. podała wyniki za maj i pięć miesięcy 2009 roku.Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu maju 2009 roku osiągnęły poziom 729.118,79 zł.

Zysk bilansowy zrealizowany w maju 2009 roku wyniósł 132.184,95 zł. Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za pięć miesięcy 2009r  wyniosły 3.439.776,54 zł i są wyższe o 29% od przychodów  wypracowanych w okresie styczeń-maj 2008 roku. Zysk bilansowy za pięć miesięcy 2009 roku jest o blisko 42% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku i wynosi 848.731,16zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu