Nowi członkowie zarządu Alior Banku

przez | 23/06/2009

Rada Nadzorcza Alior Banku powołała Krzysztofa Czubę i Artura Maliszewskiego  na stanowiska wiceprezesów zarządu. Poszerzenie składu zarządu jest związane z dynamicznym rozwojem Banku i stanowi istotny etap realizacji strategii, zmierzającej do wzmocnienia kluczowych obszarów biznesowych.

„Od początku Alior Bankowi przyświecała idea, aby skład zarządu był stopniowo rozszerzany o dyrektorów kluczowych obszarów banku. Nominacja kolejnych dwóch członków zarządu – Krzysztofa Czuby oraz Artura Maliszewskiego to pierwszy, bardzo istotny krok w tym kierunku. Dziś dołączyły do zarządu osoby, które posiadają ogromne doświadczenie zawodowe oraz w znaczącym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia dotychczasowych wyników Banku, a także rozwoju jego głównych pionów – detalicznego  i biznesowego. Szczerze im gratuluję i życzę dalszych sukcesów” – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes zarządu Alior Banku.

Krzysztof Czuba, który jako wiceprezes będzie nadzorował Pion Klientów Indywidualnych, od początku zaangażowany był w projekt utworzenia Alior Banku. Od momentu uzyskania licencji bankowej jest odpowiedzialny m.in. za doradztwo strategiczne i prowadzenie projektów związanych z wprowadzaniem oferty detalicznej. Zajmował się m.in. organizacją działalności regionów detalicznych, oddziałów, a także przygotowywał założenia projektu uruchomienia agencji Banku. Ponadto sprawował kontrolę nad realizacją planów akwizycyjnych i finansowych oddziałów Banku. W latach 1994-2007 pracował w Banku BPH, gdzie pełnił funkcję między innymi, dyrektora oddziału, dyrektora Makroregionu Bankowości Detalicznej,  a następnie dyrektora zarządzającego Banku BPH odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży i Dystrybucji Pionu Bankowości Detalicznej. Ukończył studia wyższe w dziedzinie zarządzania  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Uczestniczył w szeregu szkoleń, między innymi: w organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu  General Management Program  (2006) oraz Professional Banking Cyber School  w Szwajcarii (2006).

„Kiedy rozpoczynaliśmy działalność operacyjną w listopadzie 2008 roku, wielu ekspertów patrzyło  z niedowierzaniem na start banku w tak niepewnych czasach. W zaledwie 7 miesięcy pozyskaliśmy ponad 130 000 klientów i otworzyliśmy już 120 oddziałów w 66 miastach. Liczby te mówią same za siebie. Jako wiceprezes zarządu zamierzam kontynuować działania mające na celu rozwój bankowości detalicznej  i wzrost efektywności sieci oddziałów. To kluczowe założenie strategii Alior Banku”– zaznacza Krzysztof Czuba, wiceprezes zarządu Alior Banku  Artur Maliszewski, który jako wiceprezes będzie odpowiedzialny za Pion Klientów Biznesowych i Private Banking, jest bankowcem o wszechstronnym doświadczeniu. W latach 1992-2007 pracował w Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie pełnił funkcję między innymi członka zarządu odpowiedzialnego za Bankowość SME, Faktoring i Project Finance, a następnie wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za Bankowość Detaliczną, Private Banking, Bankowość SME, Marketing oraz Customer Service. Od marca 2008 roku kierował Departamentem Rozwoju Bankowości Biznesowej w Alior Banku. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie strategii banku dla segmentu klientów biznesowych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla SME), a następnie wprowadzenie kompleksowej oferty produktowej dla tej grupy klientów. W 1992 r. ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej. Artur Maliszewski odbył szereg szkoleń, między innymi The Executive Program, Darden School of Business, University of Virginia – 2007, Raiffeisen Bank Leadership Academy, Harvard Business School – 2005, Strategic Management in Banking, INSEAD – 2002.

„Alior Bank jest dla mnie drugim bankiem, z którym związany jestem od jego narodzin. Trudno w pracy  o większe wyzwanie niż współtworzenie czegoś od samego początku i uczestniczenie w sukcesie takiej organizacji. Wejście do zarządu jest dla mnie niewątpliwie wielkim wyróżnieniem i przynosi satysfakcję, jednocześnie jest zobowiązaniem wobec wszystkich klientów i współpracowników do dalszej wytężonej pracy.” – powiedział Artur Maliszewski, wiceprezes zarządu Alior Banku