Gaspol – Solidny Pracodawca 2008 roku

Gaspol SA, lider na rynku dystrybucji gazu płynnego w Polsce, otrzymał tytuł Solidnego Pracodawcy 2008 Roku w konkursie organizowanym przez Grupę Media Partner. Prestiżowa nagroda została wręczona podczas uroczystej gali 19 czerwca br. w Warszawie.

Gaspol SA został laureatem w kategorii ogólnopolskiej i znalazł się w gronie firm uhonorowanych tytułem „Solidnego Pracodawcy 2008 Roku”. Firma została nagrodzona w uznaniu za zasługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w polityce personalnej oraz budowanie kultury organizacyjnej opartej na partnerskich relacjach. Gaspol został wyróżniony z tysięcy firm, które brały udział w tegorocznej edycji konkursu.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku przez Grupę Media Partner, wydawcę ogólnopolskich dodatków gospodarczych do Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej. Kryterium wyboru laureatów jest wskaźnik solidności zatrudnienia, na który składają się takie elementy, jak ścieżka kariery pracownika, dynamika zatrudnienia w ostatnich latach czy warunki pracy. Istotnym elementem są również opinie wewnętrzne i zewnętrzne na temat firmy, w tym opinie Pracowników, Urzędów Pracy, organizacji biznesowych i lokalnych władz.

„Muszę przyznać, że tytuł ‘Solidnego Pracodawcy 2008 Roku’ odebrałem z wielką satysfakcją. Zadowolenie i zaangażowanie naszych pracowników od zawsze jest jednym z priorytetów firmy, a przyznana nagroda jest dla nich tego oficjalnym potwierdzeniem” – mówi Arkadiusz Urbańczak, dyrektor ds. personalnych i rozwoju Gaspol SA.

Gaspol jest znaczącym pracodawcą wśród społeczności lokalnych. Na stałe zatrudnia ponad 400 osób, a wiele więcej na zasadzie partnerstwa. Dysponuje dwoma terminalami przeładunkowymi (kolejowym w Małaszewiczach oraz morskim w Gdańsku), a także siedmioma rozlewniami gazu, których obszar działania pokrywa teren całego kraju.

Firma kładzie duży nacisk na indywidualny rozwój każdego pracownika i wspiera go w wykonywanej pracy. „Zachęcamy naszych pracowników do podejmowania samodzielnych decyzji, a wyróżniające się osoby nagradzamy. Firma przyznaje m.in. nagrody dla Handlowca Roku, Najlepszego Regionu, Najbezpieczniejszej Jednostki Organizacyjnej oraz Złote Odznaki Gaspolu – najważniejsze indywidualne odznaczenia firmowe. Nagrody są przyznawane podczas dorocznych konferencji, które są też okazją do wspólnego rozwiązywania bieżących wyzwań podczas sesji warsztatowych, jak i spędzenia czasu we wspólnym gronie. Bowiem wspólna praca, celebracja zwycięzców i dobra integracja to ważne elementy polityki personalnej Gaspol” – podkreśla Arkadiusz Urbańczak.

Priorytetem firmy jest kształtowanie świadomej postawy pracownika odpowiedzialnego i dumnego ze swojej pracy. „Uważnie wsłuchujemy się w opinie i potrzeby naszych pracowników. Ich dobre samopoczucie przekłada się na bardziej pozytywne nastawienie do klienta, a tym samym większe jego zadowolenie. Usatysfakcjonowany pracownik lepiej wykonuje swoją pracę i godnie reprezentuje markę na zewnątrz” – podkreśla Urbańczak.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu