Agape wydaje miesięcznik „DPD News”

Agencja doradcza i wydawnicza Agape rozpoczęła współpracę z firmą logistyczno-transportową DPD Polska, wydając dla jej pracowników miesięcznik „DPD News”.

Współpraca rozpoczęła się od numeru czerwcowego miesięcznika. Specjaliści Agape przygotowali projekt graficzny gazety oraz koncepcję redakcyjną pisma, spełniającą cele komunikacyjne postawione przed biuletynem i uwzględniającą specyfikę działania firmy DPD Polska. Biuletyn „DPD News” ma format gazetowy i jest wydawany w pełnym kolorze na papierze offsetowym.

– Komunikacja w firmie DPD Polska jest na wysokim poziomie, o czym świadczy otwartość zarządu na zaproponowane przez nas pomysły edytorskie i ogromne zaangażowanie pracowników w przygotowanie miesięcznika. Cieszę się, że możemy wspierać pracowników i kurierów DPD Polska w aktywnym budowaniu skutecznej komunikacji w firmie. Nasze wieloletnie doświadczenie, wiedza i jakość oferowanych usług zostały ponownie docenione – mówi Agnieszka Madej-Biernat, menedżer ds. kluczowych klientów Agencji doradczej i wydawniczej Agape.

Biuletyn tworzą pracownicy firmy – piszą artykuły, przeprowadzają wywiady, robią zdjęcia. Specjaliści Agape koordynują proces wydawniczy, odpowiadając za kompleksowe przygotowanie biuletynu, począwszy od opracowania redakcyjnego tekstów, poprzez skład i łamanie, fotoretusz, aż po przygotowanie do druku i druk.

– Dzięki „DPD News” pracownicy czują się wyróżnieni, firmowe plany, działania i strategie stają się bliższe i bardziej zrozumiałe. To także dobre miejsce na dzielenie się swoimi zawodowymi i mniej zawodowymi opowieściami, co świetnie wpływa na atmosferę w firmie. Sprawna komunikacja to jeden z najważniejszych czynników rozwoju firmy. Dbamy o nią, wydając biuletyn z profesjonalnym partnerem – dodaje Karolina Dulnik, kierownik biura komunikacji w DPD Polska.

Agape przygotuje i poprowadzi również warsztaty dziennikarskie dla zespołu redakcyjnego „DPD News”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu