Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, informuje o powołaniu osób zarządzających na nową kadencję

przez | 22/06/2009

Zarząd Sygnity S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 roku powołała na nową wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby do Zarządu Sygnity S.A.:

1. Piotr Kardach – Prezes Zarządu
2. Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu
3. Andrzej Kosturek – Wiceprezes Zarządu
4. Bogdan Kosturek – Wiceprezes Zarządu
5. Andrzej Marciniak – Wiceprezes Zarządu
6. Piotr Wierzbicki– Wiceprezes Zarządu

Pan Piotr Kardach jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej. Od 1988 r. pracował w Emax Sp. z o.o. kolejno na stanowiskach Dyrektora, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Prezesa Zarządu Emax Sp. z o.o., a po przekształceniu w spółkę akcyjną, Prezesa Zarządu Emax SA. W czerwcu 2007 r. Emax i Sygnity (dawniej ComputerLand) połączyły się, tworząc drugą największą w Polsce grupę IT.

Do Zarządu Sygnity powołany został 22 sierpnia 2006 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W dniu 25 lipca 2007 Rada Nadzorcza Sygnity S.A. powierzyła Piotrowi Kardachowi funkcję Prezesa Zarządu Sygnity S.A. W Grupie Kapitałowej Sygnity pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej w spółkach Winuel S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Sygnity Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pan Piotr Kardach nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Kardach nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jacek Kujawa jest absolwentem Kijowskiego Instytutu Politechnicznego. Od roku 1990 w spółce POLSOFT na kierowniczych stanowiskach, odpowiedzialny za tworzenie i wdrożenie systemów informatycznych dla instytucji finansowych. Od roku 1996 pełnił obowiązki Wiceprezesa, a od 2004 Prezesa spółki Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Od końca 2004 r. Dyrektor Generalny Sektora Bankowo-Finansowego w spółce Computerland S.A. (obecnie Sygnity S.A.). Pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych w spółkach Zeto Rodan Sp. z o.o. ,Support Sp. z o.o.

Obowiązki Wiceprezesa Zarządu Sygnity S.A. pełni od 25 lipca 2007 roku. W Grupie Kapitałowej Sygnity pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej w spółkach Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i UAB Baltijos Kompiuteriu Centras z siedzibą w Wilnie.

Pan Jacek Kujawa nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jacek Kujawa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Kosturek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, wydziału elektroniki o specjalności systemy i sieci komputerowe. Studia ukończył z tytułem Primus Inter Pares. Od 2003 roku był Członkiem Zarządu Emax SA, odpowiedzialnym za Sektor Energetyka, Przemysł i Handel. Od 1999 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Winuel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, spółki należącej do Grupy Kapitałowej Sygnity.

Obowiązki Wiceprezesa Zarządu Sygnity pełni od 8 marca 2007 roku.

Pan Andrzej Kosturek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Kosturek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bogdan Kosturek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył z wyróżnieniem, specjalność: systemy informatyczne. Od 2003 roku był Członkiem Zarządu Emax S.A., odpowiedzialnym za proces rozwoju produktowego i technologicznego. Od 1995 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego, odpowiedzialnego za obszar produkcji oprogramowania, technologicznego rozwoju biznesu oraz wdrożenia spółki Winuel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, należącej do Grupy Kapitałowej Sygnity.

8 marca 2007 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sygnity. W Grupie Kapitałowej Sygnity pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej w spółkach Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Sygnity Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz członka Zarządu w spółce MaxElektronik S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

Pan Bogdan Kosturek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Bogdan Kosturek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Marciniak z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku lat 90-tych pełnił funkcje menedżerskie, m.in. w Przedsiębiorstwie Leasingowym UNISERVICE RENT SA oraz Zakładach Przemysłu Odzieżowego VISTULA SA, AVC sp. z o.o. W latach 1994-2004 zajmował stanowiska kierownicze w spółkach Grupy Kapitałowej BB Investments, w tym Domu Maklerskiego BMT SA oraz BMT Leasing SA. Zasiadał w radach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej BB Investments oraz AMS SA, Bumar Waryński SA, PPWK im. E. Roamera, ZPO VISTULA SA oraz Prestiże SA. Od listopada 2005 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA SA, w grudniu 2005 roku został powołany do Zarządu ENEA S.A. na stanowisko Członka Zarządu, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, a następnie został wybrany Prezesem Zarządu Grupy Energetycznej ENEA.

Obowiązki Wiceprezesa Zarządu Sygnity pełni od 25 lipca 2007 roku. W Grupie Kapitałowej Sygnity pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce MaxElektronik S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

Pan Andrzej Marciniak nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Marciniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Wierzbicki jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, broniąc pracy magisterskiej z międzynarodowych rynków finansowych.

Zanim dołączył do Sygnity S.A., przez 12 lat pracował w polskim oddziale Sun Microsystems. W latach 1996-2002 był Dyrektorem Finansowym i Administracyjnym tej firmy, a w roku 2002 objął funkcję Prezesa Zarządu, piastując to stanowisko przez 6 lat. Swoją karierę rozpoczął w 1991 roku w Dumas West & Co., firmie stowarzyszonej z koncernem telekomunikacyjnym – US West, gdzie odpowiadał za operacje firmy na terenie całej Polski. W latach 1993 – 1996 był konsultantem w dziale audytu i doradztwa biznesowego polskiego oddziału Price Waterhouse.

Do Zarządu Sygnity powołany został 12 marca 2009 roku. W Grupie Kapitałowej Sygnity pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej w spółkach Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Sygnity Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pan Piotr Wierzbicki nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Wierzbicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.