Technologie informatyczne szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw

– Nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne w firmach, to większa ich konkurencyjność i szybszy rozwój całej gospodarki. Innowacyjność to niższe koszty produkcji, większa wydajność i lepsza jakość produktów – powiedział Andrzej Malinowski, prezydent KPP, podczas dzisiejszej konferencji Technologie informatyczne – szansą dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Konferencja została zorganizowana przez Konfederację Pracodawców Polskich oraz  Microsoft Sp. z o.o. w ramach Forum Innowacji – cyklicznego wydarzenia  o charakterze debaty publicznej. Tegoroczna dyskusja poświęcona była tematyce zwiększania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku europejskim oraz obniżaniu kosztów działalności dzięki wykorzystywaniu technologii informatycznych. Patronat nad konferencją objął wicepremier, minister gospodarki, Waldemar Pawlak, który był również gościem honorowym Forum.

W opinii prezydenta KPP, Andrzeja Malinowskiego, konieczny jest rozwój nowoczesnych technologii  i wprowadzanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach. – Naszej gospodarce potrzebny jest dodatkowy impuls. Impuls na miarę ustawy Wilczka z 1989 roku. Wyczerpały się już „proste rezerwy” polskiej przedsiębiorczości. Musimy radykalnie zmieć prawo, uczynić je przyjaznym i stymulującym rozwój gospodarczy, zachęcającym do zakładania  i prowadzenia firm, nie zaś zniechęcającym do aktywności ekonomicznej. Potrzebna jest społeczna i polityczna atmosfera premiująca postawy przedsiębiorcze. Postawy nowoczesne, sprzyjające łagodzeniu i przezwyciężaniu skutków kryzysu – powiedział Andrzej Malinowski, jednocześnie uznając innowacyjność za impuls do wszechstronnego rozwoju, sięgania po nowe techniki i technologie i aspirowania do nowej wiedzy.

Jacek Murawski, dyrektor generalny Microsoft Sp. z .o.o. zaznaczył w swoim wystąpieniu, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, polskie przedsiębiorstwa sektora MSP cały czas stawiają na rozwój. – Rolą takich firm jak Microsoft jest wspieranie ich w tych działaniach  i pomaganie w poszukiwaniu najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Dlatego aktywnie bierzemy udział w takich inicjatywach jak Forum Innowacji. Dzięki temu możemy pokazać przedsiębiorcom z małych i średnich firm, że wielkie technologie są przeznaczone także dla ich biznesu oraz że innowacje z jednej strony generują oszczędności, ale jednocześnie budują przewagę konkurencyjną – powiedział podczas konferencji dyrektor generalny Microsoft Sp. z o.o., Jacek Murawski.

Uczestnicy Forum Innowacji zgodzili się koniecznością kontynuacji inwestycji badawczych  i działań na rzecz innowacji. Potwierdził to wicepremier, minister gospodarki, Waldemar Pawlak, który gratulując organizatorom inicjatywy podjęcia dyskusji o szeroko rozumianej gospodarce elektronicznej, podkreślił potrzebę budowania systemów otwartych na globalny świat.

W konferencji udział wzięli: Andrzej Malinowski, prezydent KPP,  Jacek Murawski, dyrektor generalny Microsoft Sp. z o.o., Marek Kosycarz, dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej Microsoft z o.o., Janusz Piechociński, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury, Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki, Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Tomasz Kulisiewicz, ekspert, Stowarzyszenie Komputer w firmie, Bożena Lublińska – Kasprzak – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mariusz Gaca, członek zarządu Telekomunikacji SA ds. Rynku Biznesowego, Marek Hołyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Maciej Oppeln Bronikowski – dyrektor korporacyjny Allegro, Piotr Wrzalik, dyrektor Działu Rozwoju, Continum SA, Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Piotr Kamiński, wiceprezydent KPP, prezes zarządu  Banku Pocztowego SA, Michał Nowak, dyrektor operacyjny Pionu E-commerce  w Grupie Onet.pl SA, Piotr Olszewski, wiceprezes zarządu ISCG Sp. z o.o., Aleksander Poniewierski, partner Ernst & Young, Mariusz Sokołowski, rzecznik Komendanta Głównego Policji, Michał Szymański, wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu