Śląska strona roku

Serwis internetowy DlaFirmy.info.pl jako pierwszy portal w kraju prowadzi konkurs na internetową stronę roku dla firm i organizacji z województwa śląskiego. O wynikach zadecydują użytkownicy serwisu.  

Mają oni do wyboru dwanaście stron miesiąca z roku 2008 – witryn, które były zwycięzcami comiesięcznych konkursów.

Warto podkreślić, że strony te były dobierane na podstawie kryteriów takich jak m. in., funkcjonalność, użyteczność, czy nawigacja. Informacje o konkursie oraz instrukcje do głosowania znaleźć można w serwisie http://www.DlaFirmy.info.pl/strona_roku/

Wśród użytkowników biorących udział w konkursie rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

Serwis DlaFirmy.info.pl działa nieprzerwanie od 2004 roku. Jest przede wszystkim źródłem informacji i zbiorem baz przydatnych danych dla przedsiębiorców z regionu Górnego Sląska. W obecnym kształcie portal rozszerzył swoją tematykę o zagadnienia współpracy między uczelniami a biznesem.

Twórcy serwisu za cel stawiają sobie przybliżenie pracownikom naukowym i studentom podstawowych zagadnień związanych z budowaniem własnego biznesu. Warto podkreślić, że publikowane porady skupiają się na bardzo wstępnej, koncepcyjnej fazie tworzenia firmy. I tak w DlaFirmy.info.pl można przeczytać o analizie konkurencji, zasadach konstruowania biznes-planu, zasadach sporządzania oferty handlowej itp. To zasób wiedzy znacznie ważniejszy niż informacja do jakiego urzędu trzeba zanieść dokumenty, aby formalnie powołać firmę do życia.

Serwis DlaFirmy.info.pl działa w ramach projektu „BiznesAkademika – promocja przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu