Nowe narzędzia do budowy mobilnego środowiska współpracy

Cisco przedstawia rozwiązanie Collaboration in Motion, które łączy urządzenia i usługi ułatwiające współpracę w środowiskach mobilnych. Firma Cisco przedstawiła rozwiązanie Collaboration in Motion, które łączy funkcje ułatwiające współpracę ze wszechstronnością i wydajnością sieci bezprzewodowej Cisco Unified Wireless Network. Rozwiązanie wykorzystuje produkty i usługi serii Cisco WebExTM, Cisco Unified Communications, Cisco Unified Wireless Network i Cisco Advanced Services i znacznie ułatwia współpracę w środowiskach mobilnych.

Podczas prac nad projektem Collaboration in Motion firma Cisco skoncentrowała się na nowych produktach i usługach, które można podzielić na pięć obszarów o znaczeniu krytycznym: jakość środowiska pracy, platforma sieci bezprzewodowej, aplikacje innych firm, partnerzy technologiczni  i usługi profesjonalne. Celem tej strategicznej inicjatywy jest zapewnienie połączeń między odseparowanymi od siebie sieciami przewodowymi w budynkach firmy, sieciami komórkowymi poza firmą oraz wysoko wydajnymi sieciami Wi-Fi, co umożliwi współpracę między osobami pracującymi w różnych środowiskach.

Najważniejsze fakty i informacje

Jakość środowiska pracy: Cisco chce dostarczać usługi sieciowe dla coraz większej liczby urządzeń oraz upraszczać połączenia tych urządzeń z siecią bezprzewodową. Pod tym kątem rozszerza swoją strategię.

 1. Aplikację Cisco WebEx Meeting Center wersja 1.2 do telefonu iPhone można pobrać bezpłatnie z serwisu Apps Store firmy Apple. Ta nowa wersja nagradzanej aplikacji została rozszerzona o funkcje planowania spotkań i zapraszania uczestników (zarówno przed spotkaniem, jak i podczas jego trwania) za pomocą intuicyjnego telefonu iPhone.
 2. Cisco rozwija program Cisco Compatible Extensions Program, aby uwzględnić wymagania coraz to nowych urządzeń. W nowym programie Cisco Compatible Extension Services funkcje zostały podzielone na moduły odpowiadające czterem typom usług (bazowych, zarządzania, współpracy i kontekstowych), co ułatwia producentom wybór najbardziej odpowiednich usług dla każdego urządzenia. Rozwój tego programu wspiera wielu sprzedawców i producentów urządzeń komputerowych, takich jak AeroScout, Atheros, Broadcom, Ekahau, Intel, Intermec, Polycom, Redpine Signals, Summit Data Communications i Texas Instruments.

Platforma sieci bezprzewodowej: Jako lider technologii bezprzewodowej nowej generacji 802.11n, Cisco oferuje kompleksowe rozwiązanie obejmujące punkty dostępowe, kontrolery i funkcje zarządzania, z możliwością lepszego wykorzystania informacji i usług sieciowych dzięki otwartemu interfejsowi programowania.

 1. Nowy kontroler bezprzewodowy Cisco 5500 Series Wireless Controller jest zoptymalizowany pod kątem sieci 802.11n. Niezależne testy potwierdziły, że platforma ta może obsługiwać aplikacje ułatwiające współpracę, oparte na materiałach wideo i bogatych treściach multimedialnych, co oznacza wzrost efektywności nawet o 1000% w porównaniu z poprzednimi generacjami kontrolerów bezprzewodowych.
 2. Nowe rozwiązanie Cisco OfficeExtend uzupełnia serię Cisco Virtual Office wspomagającą telepracę. Rozszerza ono bezprzewodową sieć przedsiębiorstwa na zdalne lokalizacje, zapewniając pracownikom mobilnym usługi przesyłania danych, głosu i materiałów wideo.
 3. Cisco Aironet 1524® Mesh Access Point to nowy punkt dostępowy o zwiększonej skalowalności, umożliwiający rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej na wiele wewnętrznych i zewnętrznych środowisk pracy.
 4. Nowy moduł usług mobilnych Cisco 3310 Mobility Services Engine jest dostosowany do potrzeb małych i średnich firm. Wspiera on dostępne już usługi, takie jak Context-Aware  i Adaptive Wireless IPS, a dzięki otwartemu interfejsowi programowania umożliwia używanie aplikacji mobilnych innych firm.

Aplikacje innych firm: Otwarty interfejs programowania pozwala na wprowadzenie w aplikacjach biznesowych informacji specyficznych dla sieci. Nowe aplikacje mają zabezpieczony dostęp do sieci
i są wyposażone w funkcje zgodności z PCI oraz bezprzewodowego nadzoru wideo.

 1. Rozwiązania zabezpieczające sieci integrują informacje o lokalizacji pochodzące z modułu Cisco Mobility Services Engine z modułami korelacji zabezpieczeń i wydajności sieci, co przyspiesza wykrywanie i rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa  i dostępności. Firmy ArcSight, NetScout Systems i RSA (dział zabezpieczeń firmy EMC), które wprowadzają nowe funkcje w tym zakresie, dostarczają swoim klientom takie rozwiązania, wykorzystując moduł Cisco Mobility Services Engine.

Partnerzy w zakresie technologii: Cisco tworzy nową społeczność programistów wyspecjalizowanych w wielu technologiach, zwaną Cisco Developer Network. Ułatwi ona partnerom w zakresie technologii tworzenie aplikacji opartych na platformie sieci.

 1. Celem nowego programu Cisco Developer Network Program for Mobility jest utworzenie społeczności, która ułatwi firmie Cisco i jej partnerom tworzenie nowych rozwiązań mobilnych oraz szybkie wprowadzanie ich na rynek. Weryfikacja rozwiązań gwarantuje klientom, że zostały one wstępnie zintegrowane i przetestowane pod kątem współpracy  z siecią Cisco Unified Wireless Network. W programie Cisco Developer Network Program for Mobility uczestniczy już ponad 20 partnerów w zakresie rozwiązań. Społeczność ta szybko się rozszerza, a ostatnio dołączyły do niej firmy AeroScout, Atheros, Intermec i Pelco .

Usługi profesjonalne: Cisco wprowadza w swojej ofercie zaawansowane usługi profesjonalne, aby pomóc klientom w projektowaniu i wdrażaniu sieci bezprzewodowych, obniżeniu całkowitych kosztów ich posiadania i szybszym osiągnięciu zwrotu z inwestycji.

 1. Gdy klienci chcą migrować ze starszych sieci bezprzewodowych do wydajnych sieci 802.11n, dział usług profesjonalnych Cisco (Cisco Professional Services), wraz z partnerami handlowymi Cisco, pomaga im w projektowaniu, wdrażaniu i optymalizacji sieci nowej generacji, które ułatwiają pracownikom współpracę z wykorzystaniem usług mobilnych.
 2. Usługa 802.11n Readiness Assessment Service pomaga klientom w ocenie aktualnego stanu urządzeń i sieci przedsiębiorstwa oraz dostosowaniu architektury do celów biznesowych przed wdrożeniem sieci Wi-Fi.
 3. Usługa Mobility Services Readiness Assessment Service polega na ocenie aplikacji ułatwiających współpracę w czasie rzeczywistym, takich jak transmisja głosu i materiałów wideo, oraz na wsparciu klienta w zakresie optymalizacji funkcjonowania sieci bezprzewodowej.
 4. Celem usług planowania i projektowania (Planning and Design Services) jest ocena fizycznych właściwości sieci oraz pomoc klientom w zapewnieniu odpowiedniego zasięgu  i bezpieczeństwa sieci.

„Połączenie funkcji ułatwiających współpracę z zaletami sieci traktowanej jako platforma może zadecydować o sukcesie przedsiębiorstwa. Nowoczesne, rozwijające się firmy działają  w środowiskach, które rzadko są ze sobą fizycznie połączone. Informacje o znaczeniu krytycznym są gromadzone i udostępniane za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak laptopy i smartfony” – powiedział Ray Smets, wiceprezes i dyrektor generalny działu sieci bezprzewodowych Cisco (Cisco Wireless Networking Business Unit). „Rozwiązanie Collaboration in Motion firmy Cisco wykorzystuje możliwości sieci, aby połączyć ze sobą urządzenia, ludzi i systemy oraz umożliwić efektywną współpracę w organizacji”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu